13-16 år

ØKTSTRUKTUR

Treningstid: 90 minutter
Ukentlig økter: 2 obligatoriske, 1-2 frivillige. De mest ivrige skal ha tilbud om 1-2 hospiteringsøkter. Spillere som hospiterer skal ikke delta på eget lags frivilligøkter dersom dette overstiger 4 økter i uken.

Hver treningsøkt skal ha maks ett tema og maks 1-3 læringsmomenter

Øktoppsett

  1. Prepp (10-15 min.)
  2. Situasjonsøvelse (30-45 min)
  3. Spill (30-45 min)

TEMA- OG SPILLEMODELL

Modellen viser systematiseringen av spillet. Kampen om ballen og videre vurdering av balanseforhold utgjør kjernen.

Spillemodellen har tre spillfaser i angrep og tre i forsvar. Vi vil til enhver tid være i en av disse fasene når ballen er i spill og ett av lagene har kontroll på ballen.

Felles forståelse av hvilken fase vi er i, hva vi ønsker å oppnå og videre prinsippene i spillfasene, står sentralt i vår tilnærming.

Under læringsmoment kan du trykke på disse og finne ut av hva som kjennetegner disse, i tillegg til grunnprinsipper og læringsmomentene tilknyttet disse.

LÆRINGSMOMENTER

Trykk på et tema for å lese mer.

ANGREP


FORSVAR


ALLTID I FOKUS


NFF ØVELSESBANK – EKSTERNE LENKER

> Landslagsskolen – øvelsesbank