13-16 år

ØKTSTRUKTUR

Treningstid: 90 minutter
Ukentlig økter: 2 obligatoriske, 1-2 frivillige. De mest ivrige skal ha tilbud om 1-2 hospiteringsøkter. Spillere som hospiterer skal ikke delta på eget lags frivilligøkter dersom dette overstiger 4 økter i uken.

Hver treningsøkt skal et angreps- eller forsvarstema og maks 1-3 læringsmomenter.

Forslag til øktoppsett

  1. Prepp (10-15 min)
  2. Posisjonsspill (15-20 min)
  3. Situasjonsøvelse (20-25 min)
  4. Spill (35-40 min)
  5. Avslutningsøvelse / konkurranse

TEMA- OG SPILLEMODELL

Modellen viser systematiseringen av spillet. Kampen om ballen og videre vurdering av balanseforhold utgjør kjernen.

Spillemodellen har tre spillfaser i angrep og tre i forsvar. Vi vil til enhver tid være i en av disse fasene når ballen er i spill og ett av lagene har kontroll på ballen.

Felles forståelse av hvilken fase vi er i, hva vi ønsker å oppnå og videre prinsippene i spillfasene, står sentralt i vår tilnærming.

Under læringsmoment kan du trykke på disse og finne ut av hva som kjennetegner disse, i tillegg til grunnprinsipper og læringsmomentene tilknyttet disse.

LÆRINGSMOMENTER

Trykk på et tema for å lese mer.

ANGREP


FORSVAR


ALLTID I FOKUS


NFF ØVELSESBANK

> Landslagsskolen – øvelsesbank