13-16 år

A1 – BEARBEIDING

Kjennetegn

Vår ball – motstander på plass som hindrer oss å nå alle prioriterte rom

Mål i fasen

 1. Sette opp ballfører som kan nå (alle) prioriterte rom
 2. Nekte motstander ballvinning i gunstige områder

Hovedprinnsipp

Oppnå nummerisk og posisjonelt overtak rundt ballen og i sentrum av banen gjennom å bearbeide.

FØRSTEANGRIPER (1A)

Før involvering:

 • Lese motstanderens press for å skape og utnytte overtall og rom 
 • Åpen kroppsstilling for å se både ballen og ha oversikt bak seg, motsatt og fremover
 • Oversikt over ledige rom, medspillere og tid med ballen
 • Spillbar ved å få riktig avstand og vinkel til  ballfører.

Med ball

 • Ro (med ball), åpne (i førstetouch) og true (med blikk og fot)
 • Spille kontrollert fremover når mulig-  Søke igjennom fremfor rundt
 • Kunne utnytte rom sideveis og / eller skape overtall
 • Prinsipper som fra «små rom til store rom», «opp og ned», «inn og ut» og «ut og inn».
 • Beholde oversikt med ball i beina og kunne ombestemme valg hvor vi utnytter store rom og kan spille i små rom
 • Skape nye rom gjennom pasninger med riktig fart på ball til riktig fot.
 • Korte hurtige touch med begge føtter for å utnytte rom / skape overtall med føring

Etter involvering:

 • Hurtig få ny oversikt etter pasning
 • Ny aksjon umiddelbart for å gjøre seg spillbar på nytt og/eller skape rom
 • Vurdere grad av forsvarsberedskap

RESTEN AV LAGET

Bevegelse og spillbarhet

 • Hurtig komme til definerte utgangsposisjoner med riktig kroppsstilling
 • Lese motstanderens press for å skape og utnytte overtall og rom  
 • Bevegelse for å skape og utnytte overtall og rom sammen med ballfører 
 • Samtidig bevegelse bak og foran ballfører for å støtte/vende eller spille fremover 
 • Bevissthet rundt når bevege seg mot ball, når bevege seg unna, når stå i ro med vinkel.
 • Flere bevegelser etter hverandre for å skape og utnytte rom

Vinkel/avstand

 • Gode avstander mellom ledd i banenes lengderetning – trussel mot bakrom, spillbarhet i mellomrom og framrom. 
 • Gode avstander i leddet i banens bredderetning. Spillere på motsatt side av ball klare for å true rom
 • Oversikt med åpen kroppsvinkel over ledige rom, medspillere og tid med ballen
 • Kontinuerlig justering av posisjon og kroppsstilling – «leve med spillet«.
 • Vurdere grad av forsvarsberedskap og kunne justere posisjon (ofte spillere motsatt)