Klubbhåndbok

Klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben, og gjøre det enkelt å finne ut hvilke retningslinjer som gjelder.

Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres, og er et verktøy for alle våre medlemmer, utøvere, trenere og dommere.

I menyen under kan du klikke deg inn på de ulike avsnittene i klubbhåndboken. Nederst finner dere lenke til vår sportsplan.

Klubbhåndboken vil kun være tilgjengelig elektronisk via vår nettside.

Trykk på en lenke for å se innhold.

1. Filosofi
2. Organisasjon
3. Aktivitet
4. Kampdag
5. Medlem
6. Uønskede hendelser

Sportsplanen

Klubbhåndboka ble sist revidert [dato]