Økonomireglement

HVA KLUBBEN DEKKER

 1. Klubben holder drakter* med unntak av shorts, strømper, leggbeskyttere, strømpetape og sko. Shorts gis til seniorfotball grunnet sponsortrykk.
 2. Klubben holder trenerjakker. Maks to trenerjakker pr. lag. Trengs det trenerjakker utover dette, må styret kontaktes på forhånd.
 3. Klubben holder alt annet utstyr som fordres for gjennomføring av trening og kamp, hjemme som borte.

* 13-16 år kjøper draktene selv

REISEKOSTNADER

En forutsetter at alle er kostnadsbevisste.

All påmelding til serier, cuper, evt. annet gjøres gjennom BILs fotballstyre. Dette for avklaring av transportbehov og økonomikontroll. Gjennomføres annen løsning, uten styrets godkjenning, refunderes intet fra BIL fotball.

Reisekostnader skal fremmes for klubben innen 13 dager etter at reisen er foretatt. Regninger som kommer etter dette, uten fornuftig forklaring, vil ikke bli utbetalt.

Se satser for kjøring til bortekamper her

BIL fotball har egne fergekort som kan lånes der ferge er nødvendig.

Annen transport, som blant annet minibusser fra Ivar & Trygves faktureres BIL fotball. Reiseregning fylles ut og leveres/sendes på e-post til kasserer i BIL fotball.

CUPER

Klubben dekker påmelding og transport til én cup årlig, inntil kr. 3000,- for hvert lag som deltar.

Støtte til større cuper skal styrebehandles før påmelding.

HJEMHENTING AV SPILLERE BORTE PÅ SKOLE ELLER MILITÆRET

Maksbeløp pr. lag settes til kroner 5000,- per år.

 • Til seriespill betaler ikke BIL fotball hjemhenting av spillere.
 • Til cuper/NM/avsluttende spill betaler BIL fotball opptil ovennevnte maksbeløp etter regning fremlagt innen 14 dager.
 • Spillere som jobber utenbys betales det ikke hjemreise for.

UTVIKLINGSTILTAK

Utviklingstiltak i regi av NFK (Nordland Fotballkrets) og/eller NFF (Norges Fotballforbund).

KLUBBEN FINANSIERER FØLGENDE SUM FOR SPILLERE:

 • Sonesamlinger: 50%
 • Områdesamling: 100% (også spillerens trener)
 • Kretssamling: 100% (også spillerens trener)
 • Regionsamling: 100%
 • Landslag og andre samlinger i regi av NFF: 100%

Andre utviklingstiltak skal styrebehandles (i utgangspunktet dekkes av spilleren selv).

ØKONOMI – TIL KLUBBEN

TRENINGSAVGIFT

Treningsavgiften betales i to terminer – vår og høst. 2/3 av total treningsavgift betales til vårterminen.

Ingen kan tas ut til seriespill – uansett nivå – dersom treningsavgiften ikke er betalt.

Treningsavgift betales ikke for barn av trenere og styremedlemmer.

Andre kan søke fritak. Søknad sendes BILs fotballstyre.

Se treningsavgiftsatser.

DUGNADER

Fellesdugnader der inntekten går til klubben:

 • Toalettpapir
 • Sponsortiltak
 • Cuper
 • Turneringer
 • Utleie Torghatten Arena
 • Tine fotballskole (alle fra 15 år og oppover)
 • Torghattmessen (foreldre og alle aktive i BIL fotball)
 • Adventskalendere/loddsalg (betales ved avhenting)
 • Vaktliste hjemmekamper (lagene organiserer)*
 • Telt**

* Det er viktig å holde kiosken åpen for kaffe og kakesalg under hjemmekamper. Styret skal legge til rette for vekslepenger og utstyr tilgjengelig i salgsbod. Hvert enkelt lag må selv sette opp en vaktliste til sine hjemmekamper, og organisere dette, samt varsle styret om når salgsbod skal være tilgjengelig og åpnes opp

** Teltgjengen kan be om dugnadsgjeng ved behov. Telt- og dugnadsgjengen kan gis en godtgjørelse som betales gjennom klubben.

Forespurte dugnadstiltak som ikke kan gjennomføres av BIL fotball kan overføres til lag innenfor egen klubb og videre til andre undergrupper i BIL.

ØKONOMI – TIL LAGET

BIL fotball har ingen ting imot at laget jobber inn penger for eget bruk. Det forutsettes at dugnadsjobbing for eget lag ikke kommer i konflikt med det som er planlagt og skal gjøres av klubben.

Dugnadsjobbing for eget lag – 10% går til klubben

Bakgrunnen for lav andel til klubben er at lag som ønsker å delta på flere cuper må selv bekoste dette i sin helhet. I tillegg kan en lagkonto bidra til sosiale tilstelninger som felles mat, samt redusere egenandel ved hotellopphold, etc.

Lagkonto

Hvert lag kan ha egen lagkonto med egen kasserer. Kontoen følger de samme retningslinjene som for BIL fotballs kasserer. Tilgang til lagkonto for BIL fotballs kasserer og lagkontoens kasserer.

> Last ned økonomireglementet (*.pdf).