SPORTSPLAN BIL FOTBALL

1. FILOSOFI
1.1 Visjon og verdier
1.2 Mål
1.3 Holdning og miljø

2. RETNINGSLINJER
2.1 Foreldremøte
2.2 Hospitering
2.3 Jevnbyrdighet
2.4 Ingredienser for en god fotballøkt
2.5 Prinsipper for god fotballaktivitet
2.6 Spillform og spilletid
2.7 Cuper
2.8 Sammenslåing
2.9 Klubbdommere

3. SKOLERINGSPLAN

Trykk her for klubbens filosofi (verdisett)

2.1 FORELDREMØTE

Foreldemøte skal avholdes i god tid foran ny sesong, i forkant av turnering og ellers ved behov.

AGENDA FOR FORELDREMØTE VED SESONGSTART:

 • Oppsummering av fjoråret
 • Gå gjennom BIL og lagets retningslinjer
  • Klubbhåndbok og sportsplan (vise hvor den ligger på nettet og be de gjøre seg kjent med den)
  • Visjon, verdier og mål
  • Foreldrerollen (inkl. kafé- og kampvert)
  • Spilletid/laginndeling
  • Hospitering
  • Kommunikasjon mellom trenere – foreldre, evt. spillere (SoMe-kanal)
 • Opplegget for sesongen
  • Seriespill
  • Turnering(er) – bli enig om hvor
  • Spilletid/laginndeling
  • Treninger og hospitering
  • Sosiale tilsettinger
 • Forberedelser
  • Utstyr som kan kjøpes inn (hva, hvor, pris)
  • Utstyr som skal være med på trening (riktig klær, fotballsko, leggbeskyttere, vannflaske)
 • Velge foreldrekontakt med ansvar for å sette opp foreldre til:
  • Kjøring bortekamper
  • Kafépersonale hver hjemmekamp
  • Kampvert hver hjemmekamp
  • Dugnader

AGENDA FOR FORELDREMØTE MIDTVEIS/I FORKANT AV TURNERING:

 1. Oppsummering av sesongen så langt
 2. Retningslinjer for laget under turneringen (f.eks leggetid, kosthold, lommepenger, transport, etc.)
 3. Økonomi
 4. Fordeling av oppgaver

2.2 HOSPITERING

BIL fotball ønsker å tilrettelegge for individuell utvikling for spesielt interesserte spillere.

HVA ER OG HVA ER FORMÅLET MED HOSPITERING?

Det grunnleggende ved hospitering er at en gir spillere som har ferdigheter, tid og motivasjon et tilbud om trening(er) og/eller kamp(er) i en treningsgruppe med gjennomgående høyere ferdighetsnivå enn det spilleren får gjennom treningshverdagen i sitt lag

I praksis betyr det at spilleren får spille med og mot eldre/bedre spillere i trenings- og/eller kampsituasjon. Spilleren vil da normalt oppleve at ”alt” foregår i et høyere tempo, og det setter høyere krav til både handlingsvalg og handling – fotballferdigheten.

HVEM KAN HOSPITERE?

I utgangspunktet er det for de som har kommet lengst ferdighetsmessig på eget lag. Aktuelle spillere må også ha gode holdninger og være treningsvillige. Hospitering kan også gjelde jenter sammen med gutter. Det kan også være at en eldre spiller trener med yngre lag dersom dette øker mestringsfølelsen.

I utgangspunktet skal spillere fra 10 år og eldre ha mulighet til å hospitere, men ved spesielle tilfeller kan man tillate hospitering av yngre.

HVOR OFTE KAN DET HOSPITERES?

I BIL skal de ha mulighet til å hospitere 2 ganger i uken i tillegg til 2 økter i eget lag. Det betyr at de hospiterer heller en ekstra økt, enn å delta på en tredje økt med eget lag dersom de ønsker dette. Spillere som ikke hospiterer skal ha tilbud om 1-2 ekstraøkter slik at alle har 3-4 tilbud per uke (avhengig av alder).

ANSVAR FOR HOSPITERING

Det er spillers trener og SU som er ansvarlig for at hospitering gjennomføres – i dialog med trener på kullet det hospiteres til. Trenere i BIL skal være positiv til hospitering og oppmuntre til dette.

SPILLEREN

Hospitering skal være på spillerens premisser, ikke lagets. Ingen skal hospitere mot sin vilje. Spillere som hospiterer kan delta på 1-2 treninger med eldre lag per uke, i tillegg til to fellestreninger med eget lag.

HOSPITERING HOS EKSTERNE LAG

Hospitering kan også være at spillere får mulighet til å være med på treningssamling med større klubber. Klubben har godt nettverk mot Trøndelag og Bodø/Glimt, og vil gi spesielt interesserte spillere muligheten til dette. Dette må godkjennes av Sportslig Utvalg (SU), og all kontakt mellom klubber skal skje i samarbeid med SU.

2.3 JEVNBYRDIGHET

I fotball vil jevnbyrdig motstand fremme både mestring og ferdighetsutvikling. Når vi spiller mot noen som er langt bedre enn oss, opplever vi lite mestring siden vi sjelden får til det vi prøver på.

Er vi på den andre siden totalt overlegne motstanderen, er det alt for lett å få til ting vi prøver på. Det kan gi mestringsfølelse, men fører i liten grad til læring og utvikling. Jevnbyrdighet mellom lagene gir begge parter en bedre tilpasset utfordring. Spillerne må gjøre sitt beste for å få det til, og det er ikke gitt at de lykkes hver gang.

Betydningen av jevnbyrdighet gjelder både på lags- og individnivå: Det at motstanderen er hensiktsmessig tilpasset, gir de beste betingelsene for individuell utvikling. Trenerne kan overføre dette til treningsfeltet: Hvordan skape jevnbyrdig motstand i spilløvelser? Hvordan balansere forutsetninger og utfordringer når vi trener på delferdigheter? Hvordan differensiere på ulike måter slik at den enkelte og gruppa møter omgivelser som er godt tilpasset spillernes ferdigheter? Husk at fotballspill dreier seg om å mestre motstand. En av trenernes utfordringer er derfor å skape jevnbyrdig spill-motspill-situasjoner på treningsfeltet

JEVNBYRDIGHET I BARNEFOTBALLEN

Trenerne leder en fotballkamp der Fair Play, trivsel og utvikling er hovedmålet! Våre og motstanderlagets spillere skal gjennom en passe dose trygghet og utfordringer få føle på mestringsfølelse ute på banen. Jevne og tette kamper er resepten for dette.

Vi og motstanderlagets trenere må sammen erkjenne at dette er viktig for utvikling, og derfor vektlegge at:

 • Begge lag faller litt av når motstander skal spille seg ut, slik at de får kontroll på ballen i starten av angrepet
 • Vi bruker hodet og juster litt på laget ut fra stillingen i kampen

Leder et lag med flere mål, lar vi:

 • Spilleren som trives som forsvar uten spill i ryggen, utfordres som sentral midtbane
 • Den venstrebeinte spilleren flyttes over på motsatt side
 • Midtstopperen spiller spiss, og spissen spiller midtstopper

Ligger vi under, lar vi:

 • Vår beste spillere utfordrer motstanderlagets beste spillere
 • De andre spillerne opptrer helst i trygge roller

2.4 INGREDIENSER FOR EN GOD FOTBALLØKT

VIKTIGE PUNKTER FOR EN GOD TRENINGSØKT:

 • All aktivitet med ball​.
 • Med- og motspillere i flest mulig øvelser​ (minst mulig «kjeglemotstandere»)
 • Øktene er godt forberedt med maks ett tema og maks tre læringsmomenter innenfor temaet.
 • Sørge for høyt aktivitetsnivå (korte pauser, minst mulig kø)
 • Konkurranser brukes som virkemiddel for morsomme treningsøkter med høy intensitet​.
 • Treneren skaper trygghet gjennom å se alle og forsterke det som er positivt.
 • Treneren er en tydelig leder​.
 • Still i større grad spørsmål fremfor å være instruerende – finn en balanse.
 • Bruk mye tilpasset smålagspill som gir mange situasjoner for å score mål/hindre mål​​.

Se neste punkt (2.5) for de fire prinsippene vi alltid skal ettersrebe for å skape en god fotballøkt.

2.5 PRINSIPPER FOR GOD FOTBALLAKTIVITET

BIL fotball ønsker å skape «den gode økta» ute på feltet for å skape fotballglede og mestringsfølelse hos alle. For å oppnå dette, har har vi listet opp metoder og pedagogiske grep for å skape gode forutsetninger for å lykkes med dette.

Trygghet vs utfordringer + Mestring = Trivsel og Utvikling!

Det er viktig at alle føler at de blir sett og at vi tar grep for å ivareta alle på laget, uansett ambisjonsnivå. Under har vi listet opp noen ting som er viktig spesielt for barnefotballen:

 • Alle spillere skal «bli sett» i løpet av en trening og en kamp
 • Ros mye, ikke bare ved scoring. Forsterk det som er bra!
 • Mestring er et nøkkelord. Alle bør få utfordring tilpasset sitt nivå = mest gøy for alle
 • I barnefotballen skal ALL aktivitet foregå med ball
 • Treningene skal så langt som mulig tilpasses hver enkelt spillers ferdighetsnivå
 • Skal lære å takle tap og seier. Vi ønsker 4-3 foran 10-0
 • Spillerne skal få mest mulig jevnbyrdighet i både trening og kamp

PRINSIPPER FOR GOD FOTBALLØKT

Under har vi listet opp fire viktige prinsipper som våre trenere skal benytte som hjelpemiddel for å skape en god fotballøkt i barne- og ungdomsfotballen. Disse kalles for «aktivitetsprinsippet, «spesifisitetsprinsippet», «kvalitetsprinsippet» og «differensieringsprinsippet».

AKTIVITETSPRINSIPPET

Mange involveringer og repitisjoner

 • Øktene er godt forberedt, og sørger for høy aktivitet. «Aldri kø».
 • Kom raskt i gang
 • Organiser øvelser og treninger på en slik måte at alle får mange involveringer og ofte kommer i situasjoner i forhold til temaet du har for økta.
 • Konkurranser brukes som virkemiddel for morsomme treningsøkter med høy intensitet

SPESIFISITETSPRINSIPPET

Aktiviteten ligner på det som skjer i kamp

 • All aktivitet med ball
 • Med- og motspillere i flest mulig øvelser
 • Organiser øvelsene slik at spillerne ofte kommer i situasjoner foran mål, både i forsvar og angrep. Dette gjøres best ved justering av banestørrelse og antall spillere
 • Ha retning på smålagsspill eller posisjonøvelser. Målet er ikke i seg selv å holde ballen i laget, men et virkemiddel for å komme seg fremover i banen for å score mål
 • Ta oftere cornere og dødballer istedenfor å la egen keeper starte nytt angrep. Still krav og utfordre på markeringsansvar og «vinne ball-mentalitet».

KVALITETSPRINSIPPET

Gjentatte eksplosive aksjoner og teknisk utførelse på «maksnivå»

Kvalitetsprinsippet er ikke noe vi som trenere veilder på blant de yngste under 10-11 år, men det er ingenting i veien med å bruke konkurranser og betingelser for banestørrelse/antall spillere som fremmer høy aktivitet og mange involveringer (aktivitetsprinsippet).

 • Organiser spillet på en måte som krever høy intensitet og raske valg. Dette kan gjøres ved banestørrelse, antall spillere, antall minutter aktivitet før pause, touchbegrensninger, og god differensiering for jevnbyrdighet i spill-motspill
 • NED på banestørrelse når man jobber med angrepsspill. Utfordre og still krav til spillerne om å verne om ballen
 • OPP på banestørrelse når man jobber med forsvarsspill. Utfordre og still krav til spillerne om å verne om ballen
 • Konkurranser brukes som virkemiddel for morsomme treningsøkter med høy intensitet

DIFFERENSIERING

Positiv forskjellsbehandling!

 • Dynamisk gruppeinndeling, hvor en i DELER av økta (spill-motspill) forsøker å skape jevnbyrdighet ved å sette sammen spillere med tilsvarende ferdighetsnivå
 • Ulik påvirkning gjennom forskjellige øvelser, læringsmomenter og krav til utførelse
 • Vurdér betingelser (touch, banestørrelse, antall spillere, osv.) for utfordringer og mestring hos alle

2.6 SPILLFORM OG SPILLETID

Fra 14 år bør man ha minimum 50% treningsoppmøte siste 30 dager før kamp for å være kvalifisert til å spille, med mindre det er særskilte årsaker til at man ikke har kunnet delta på trening (sykdom, skader, etc.).

Dersom en spiller er med på andre idretter skal dette også regnes som trening.

En spiller skal ikke delta ofte på flere enn to lag. Dette inkluderer hospiteringslag. En spiller skal ikke spille flere enn to kamper per uke (2.5 ved enkelte tilfeller dersom kun én er bortekamp).

2.7 CUPER

Fra 6-12 år drar lagene drar kun på lokale cuper og cup innenfor Helgelandsområdet. Fra 13 år og oppover kan man se til andre turneringer, for eksempel Storsjöcupen i Östersund.

Det er også mulig å delta på én cup utenfor «fotballsesongen» (eks. Mo i Rana, Sandnessjøen eller Bodø).

All cupdeltakelse skal alltid klareres med Sportslig Utvalg i forkant.

Merk at alle spillere på laget skal ha likt tilbud og lik spilletid opp til 14 år. Fra 15 år og oppover skal alle ha samme tilbud, men man kan nivådele lagene dersom dette er fornuftig.

Klubben dekker påmeldingsavgift til én vintercup og én sommercup. Resten dekkes av egenandeler.

2.8 SAMMENSLÅING AV LAG

På guttenivå (15 og 16 år) slås lagene alltid sammen til ei treningsgruppe. Med mye spillere bør det meldes på lag i 1. og 2. divisjon.

Alle andre lag forsøker man så langt det rekker å stille ett lag på hvert aldersnivå, men sammenslåing kan vurderes (som treningsgruppe og/eller ren sammenslåing) dersom det er få spillere i en eller flere årganger.

2.9 KLUBBDOMMERE

Uten dommere blir det ingen kamp.

Vi ønsker å legge til rette for at interesserte i alle aldre skal kunne få ta nødvendig dommerkurs og få oppfølging i forbindelse med dommergjerningen.

UNDER KAMP

 • Vær klar og tydelig når du peker og gir beskjeder
 • Blås ordentlig/hardt i fløyta så spillerne hører deg
 • Forklar spillerne hva som skjer, for eksempel hvorfor det ble frispark
 • Smil og vær blid
 • Ha på svart/mørk treningsbukse hvis ikke shorts

FØR KAMP

 • Møt opp senest 15 minutter før kampstart
 • Opprett kontakt med begge lags trenere og presenter deg.
 • Finn ut om det er like draktfarger slik at bortelaget må bruke vester
 • Ta kjapt noen av reglene med dommerne, for eksempel i yngre klasser hvor det er pressoner

Dersom du behøver hjelp til utstyr, eller opplever du noe ubehag i forbindelse med dømming, ta kontakt med klubbens dommeransvarlig.

Trykk her for å få mer informasjon om dommergjerningen.

I klubbens skoleringsplan finner dere veiledende informasjon om øktstruktur, temaplan, læringsmomenter, øvelsesbank og spillemodell for de ulike kullene i BIL fotball.

Skoleringsplanen er retningsgivende og skal benyttes av alle trenere i BIL fotball.

Trykk her for å gå til vår skoleringsplan