Sportslig utvalg

ALEXANDER JOHNSEN

ALEXANDER JOHNSEN

Sportslig Leder

ARNE ROBERT HARTVIGSEN

STYREMEDLEM

BJØRN ARVE BØNÅ

Styremedlem

JAN SOLBAKK

Dommeransvarlig

NORA SKILLE HESTNES

Jenteansvarlig