Sportslig utvalg

Alexander Johnsen

Alexander Johnsen

Sportslig Leder

Arne Robert Hartvigsen

STYREREPRESENTANT

Bjørn Arve Bønå

Styremedlem

Jan Solbakk

Dommeransvarlig

Nora Skille Hestnes

Jenteansvarlig