Politiattest

Krav om politiattest i Brønnøysund IL
Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009

I Brønnøysund IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

  • Alle frivillige og eventuelle ansatte som skal utføre oppgaver for Brønnøysund IL som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
  • Ansvarlig representanter for politiattester i Brønnøysund IL er kun Arne Robert Hartvigsen, som har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
  • Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.
  • Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.
  • Innhenting av politiattest er gratis – gjør du det online tar det bare noen få minutter!

Innhenting av Politiattest trinn for trinn:

Trinn 1
Brønnøysund IL skal først bekrefte behov for attest

Trinn 2
Søkeren må nå selv søke om politiattest. Dette gjøres på få minutter over internett.

Er du over 18 år er det enklest å søke om politiattest på nettet. har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest. Her følger informasjon om hvordan du gjør det:

  1. Gå inn på https://attest.politi.no
  2. Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller annen påkrevd id
  3. Fyll inn manglende data som etterspørres. Velg «frivillige organisasjoner» som formål under både «kategori» og «formål»
  4. Under «legg ved bekreftelse av formål» legger du deretter ved bekreftelsen du har fått av Brønnøysund IL. Bekreftelsen kan scannes eller tas bilde av, men må ha formatet *.docx, *.doc, *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tiff eller *.tif som filformat og være under 4mb.
  5. Send deretter din søknad

Trinn 3
Vent på svar fra politiet. Saksbehandlingstiden er på alt fra et par dager til et par uker. De fleste får den innen rimelig kort tid. Denne søknaden sendes til deg personlig og ikke til klubben.

Trinn 4
Vis søknaden til politiattestansvarlig i Brønnøysund IL (informasjon nederst). Denne skal kun vises, og blir ikke tatt imot av klubben, men det vil bli registrert at du har vist denne. Personer som ikke kan fremskaffe en politiattest eller en politiattest uten merknad kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Har du spørsmål eller behøver assistanse, ikke nøl med å ta kontakt!


Kontaktperson Politiattester i Brønnøysund Idrettslag:
Arne Robert Hartvigsen
Tlf: 481 41 23
E-post: arne@bilfotball.no