Politiattest

Krav om politiattest i Brønnøysund IL

Alle i BIL fotball med oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe gyldig politiattest.

I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksual-, vold- og narkotikaforbrytelser.

Ansvarlig kontaktperson for politiattester i BIL fotball har taushetsplikt.

POLITIATTEST: TRINN-FOR-TRINN

  1. Logg deg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  2. Velg «frivillige organisasjoner» både under formål og kategori.
  3. Laste opp en bekreftelse av formål som du har fått fra idrettslaget (kan laste opp bilde og dokumenter).
  4. Vent på svar (kan ta alt fra noen timer til en drøy uke).
  5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig.

Kontaktperson Politiattester
Se her