2024 SKADE OG FORSIKRING

Alle spillere i BIL fotball er automatisk forsikret gjennom NFFs grunnforsikring.

Du kan imidlertid tegne utvidet forsikring for raskere behandlingstid ved skader. Dette dekkes av spiller.

Alle skader må meldes inn så raskt som mulig

Trykk her for å lese mer om forsikring.

Utvidet forsikringsytelser (*.pdf)

Hva gjør jeg ved fotballskade?

  1. Ved skade eller lidelse utfør akutt skadebehandling
  2. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
  3. Registrer skaden elektronisk (lenke nederst)
  4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
  5. IST tar kontakt med skadelidte uavhengig om det er dekning i forsikringen
  6. IST bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  7. IST følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling