Klubbhuset

BILs klubbhus inneholder kjøkken, storsal, møterom og toalettfasiliteter.

Klubbhuset kan i tillegg til klubbrelaterte tilsettinger også leies privat til bursdager, barndåp, konfirmasjon og lignende.

Booking:
E-post: bilklubbhus@gmail.com

NB: Booking er ikke gjeldende før man har fått bekreftelse på e-post. All bruk av huset skal avtales på forhånd.

Kalender