Klubbhuset

BILs klubbhus inneholder kjøkken, storsal, møterom og flere toalettfasiliteter.

Klubbhuset kan i tillegg til klubbrelaterte tilsettinger også leies privat til bursdager, barndåp, konfirmasjon og lignende.

Booking:
E-post: bilklubbhus@gmail.com

– All bruk av huset skal avtales på forhånd
– Booking er ikke gjeldende før man har fått bekreftelse

Kalender