4. Kampdag

4.1 Kampvert
4.2 Kioskrutiner

4.1 KAMPVERT

Alle aldersbestemte lag som spiller hjemmekamper i BIL fotball skal stille med en kampvert i gul vest.

Gule kampvertvester skal ligge tilgjengelig på ballrommet.

Foreldrekontakt/lagleder for hvert lag setter opp en liste med kampvert til hver hjemmekamp.

RUTINER

Før kampen

  • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden
  • Ønske velkommen til begge lag og dommer
  • Oppfordre at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

Under kampen

  • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innenfor rimelighetens grenser
  • Bistå dommer i pausen, ta en prat dersom det er fornuftig
  • Påse at tilskuere holder seg minimum to meter fra sidelinjen
  • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer

Etter kampen

  • Takker begge lag for kampen
  • Bistå og oppfordre til rydding på og rundt banen etter kampslutt

Spørsmål kan rettes til Fair Play-ansvarlig (Sportslig utvalg) i BIL fotball.

4.2 KIOSKRUTINER

Kioskrutiner ikke på plass.