1. Arti’ i BIL

1.1 Visjon og verdier
1.2 Mål
1.3 Fair Play og miljø
1.4 Trygge rammer
1.5 Foreldrerollen

1.1 VISJON OG VERDIER

Det skal være «ARTI’ i BIL fotball»!

Alle aktiviteter skal bygge på idrettens grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.

Gode holdninger er avgjørende både innen idretten, arbeidslivet og det daglige.

Både ledere, trenere og spillere har ansvar med å formidle og anerkjenne gode holdninger.

1.2 MÅL

OVERORDNET MÅL

 • Gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball, og utvikle de både som menneske og spiller

GENERELLE SPORTSLIGE MÅL

 • Alltid en eks. BIL-spiller i en av de to øverste divisjonene i norsk fotball
 • Ingen skal tape noe sportslig på å vokse opp i Brønnøysund

GENERELLE SOSIALE OG SAMFUNNSMESSIGE MÅL

 • Alle i BIL fotball skal føle tilhørighet og være stolte av klubben sin
 • Vi skal ha en god og samarbeidende kommunikasjon med de andre i klubben
 • Utad ønsker vi å bli oppfattet som en positiv og konstruktiv aktør i lokalsamfunnet

VIRKEMIDLER:

 • Arti’ i BIL
 • Alle spillere er like mye verdt
 • Prinsippene for god fotballaktivitet
 • Fair Play

1.3 FAIR PLAY OG MILJØ

VI HAR ALLE ET ANSVAR FOR:

 • Et inkluderende miljø, med nulltoleranse for alle former for mobbing og rasisme.
 • Å skape trivsel og god selvfølelse hos den enkelte
 • Å vektlegge det sosiale miljøet og trivsel i like stor grad som prestasjoner og resultater
 • Å fremstå som en positiv og konstruktiv aktør i lokalsamfunnet

SAMSPILLER MELLOM HOLDNINGER OG FOTBALLFERDIGHET VIL VÆRE HELT AVGJØRENDE FOR:

 • Hvor godt en selv vil kunne utvikle seg
 • Hvor gode lagkameratene kan bli
 • Hvor godt miljøet på laget kan bli
 • Hvor godt laget kan bli

DET Å LYKKES (MESTRE)

Det å lykkes med en finte, en scoring, en takling eller en gjennombruddspasning gir oss lyst til å trene videre. Det virker positivt både på motivasjonen og på læringen, og spilleren synes det er moro å trene. Det er viktig å innrette treningene slik at «det å lykkes» (mestre) oppleves så ofte som mulig gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå.

VEILEDNING – POSITIV OG SPØRRENDE

Sørge for at all veiledning skjer i en positiv tone. Trenere og ledere skal alltid søke å gi en positiv tilbakemelding som vektlegger det som er bra, før man påpeker hvordan dette kan bli enda bedre. Forsøk å ha en «spørrende» tilnærming, foran å være instruerende. I stedet for «du må være der for å få ballen»», kan man spørre «hvor bør du være for å kunne motta ballen?». Det gjør at spillerne i større grad vil reflektere over valgene de gjør.

TRENERANSVAR

 1. Gi de et trygt, gøyalt og positivt læringsmiljø
 2. Vær spørrende; la de tenke selv
 3. Ta vare på spillerne – spør hvordan de har det
 4. Tålmodig – positiv – lidenskapelig
 5. Bruk spillernes språk
 6. Vær fotballtrener hele økta; ikke springing uten ball, ingen kø, ingen lange leksjoner
 7. Ros hele prosessen; holdning, innsats, fokus
 8. Etterstrebe at alle skal ha hørt deg si navnet deres i en positiv kontekst i løpet av økta
 9. Gå foran som et godt eksempel: Punktlighet, positivt kroppspråk, entusiasme
 10. Feil er gode læringsmuligheter!

SPILLERANSVAR

 1. Gi beskjed i god tid dersom du ikke stiller til kamp eller trening
 2. Kom på treninger med gode holdninger og innsats
 3. Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater
 4. Oppmuntre lagkameratene dine – vær konstruktiv
 5. Det er lov å bli frustrert – ikke la det gå ut over din eller andres prestasjoner
 6. Alle er med og samler utstyr etter trening og kamp
 7. Unngå stygt spill og filming
 8. Behandle motstandere og dommere med respekt
 9. Takke motstandere og dommer for kampen

1.4 TRYGGE RAMMER

BIL fotball arbeider for et trygt fotballmiljø hvor det er godt å være for barn og unge.

Aktiviteten i klubben skal være innenfor trygge rammer. Vi har nulltoleranse for rasisme, mobbing og alkohol på våre arenaer.

Vi skal også sørge for at ingen står utenfor fordi de av økonomiske årsaker ikke kan delta hos oss.

Hvert år kjører vi en eller flere kampanjer innad i klubben for å forsterke ett av våre budskap.

1.5 FORELDREROLLEN

Foreldre er en stor og viktig ressurs for BIL.

Alle kan bidra på en eller annen måte, og alt settes stor pris på. Vi mener at engasjement og litt dugnadsinnsats vil gi glede, eierskap og tilhørighet til klubben.

Vi er avhengig av at foreldrene bidrar. Alle trenerteam i barne- og ungdomsavdelingen består i mer eller mindre grad av foreldre.

Utenom trenerteam og lagledere, trengs foreldre til å være kampverter, sjåfører, kafedrift, dugnader og heiagjeng. Ellers kan foreldre bidra til å være med å arrangere sosiale sammenkomster som for eksempel sesongavslutninger eller andre arrangement.

Vi ønsker at spillerne skal ha mange gode opplevelser på fotballbanen.

BIDRA TIL AT BARNA KOMMER PRESIS TIL TRENING OG KAMP MED RIKTIG UTSTYR

 • Alltid leggbeskyttere
 • I BILs treningstøy (alltid på kamp)
 • Draktsett (hvis kamp)
 • Drikkeflaske
 • Klær etter været
 • Gir beskjed i god tid om man ikke møter

FORELDREVETTREGLER

 1. Støtt opp om klubbens arbeid
 2. Møt frem til kamper og treninger
 3. Gi oppmunting til alle spillere
 4. Vi har et ansvar for miljøet – ros begge lag
 5. Respekter trenerens kampledelse
 6. Respekter dommerens avgjørelse
 7. Det er ditt barn som spiller fotball – opptre positiv og støttende