13-16 år

F3: HINDRE AVSLUTNING – HINDRE MÅL

Kjennetegn

Motstander kan skape direkte trusler mot vår boks

Mål i fasen

 1. Hindre mål og avslutninger på mål.
 2. Angrepsberedskap

Hovedprinsipp:

Oppnå numerisk og posisjonelt overtak rundt ballen og i områdene hvor det scores mål fra:

INNLEGG, PASNINGSINNLEGG OG «45»-SITUASJONER

Posisjonering/press – stenge rom

 • Blokkere eller  hindre innlegg/pasning
 • Tvinge eventuelt innlegg foran spiller  i press
 • Sidestilt kroppsstilling så man ser ball og motstandere
 • Hurtig i posisjon mellom eget mål og motstander
 • Kontroll på overkroppen i utgangsposisjoner for raskt å kunne gå i alle retninger
 • Ta kontroll på området mellom spiller i press og første stolpe med én spiller.
 • Ta kontroll foran eget mål gjennom posisjonering innenfor stolpene
 • Spillere på feil side skal komme seg på rett side

Hindre avslutning

 • Oversikt over trusler mot 1. stolpe, bakre stolpe og «45» og kontroll på  farligste rom
 • Posisjon mellom motstander  og mål
 • Offervilje – først på ball
 • «Ta duellen før duellen» – gå i kropp for å ta bort timing og fart hos motspiller
 • Det må markeres og kontroll på farlige rom helt til situasjonen er avklart
 • Om motstander ikke når ball bør de allikevel tas ut for å skaffe rom til keeper

Håndtere avslutning

 • Keeper er posisjonert og er skuddklar
 • Opp i BLOKK, opp i BLOKK, opp i BLOKK! Blokke med fremsiden av kroppen
 • I press / blokke med kontroll. «stå på beina», men vi «kaster» oss inn når vi må
 • Stenge av ett hjørne – keeper tar det andre (aldri skudd mellom beina)
 • Alle i «beredskap» frem til situasjonen er avklart
 • Spillere som ikke har markering/blokker –– beskytt målet

GJENNOMSPILL / AVSLUTNINGER SENTRALT

Posisjonering/press – stenge rom 

 • Kontrollere  bakrom – falle av samla
 • Posisjonere seg for å komme tett eller snappe ball og samtidig ha kontroll på rom foran mål
 • Stå i pressesjobben til ballen er spilt
 • Raskt i rett posisjon når pressesjobben er over
 • Korte avstander mellom spillere bak presset
 • Kontroll på overkroppen i utgangsposisjoner for raskt å kunne gå i alle retninger
 • Overspilte spillere hurtig inn i press eller ta kontroll på farlige rom

Hindre avslutning

 • Komme tett og presse – se på ball
 • Kontroll på overkropp og alltid en fot i bakken – korte ned stegene inn i press
 • Stresse ballfører; forsøke å vinne ball, oppholde og / eller lede vekk fra mål
 • Ta rommet mellom ballfører og ball før man tar ball
 • Hold feilvendte spillere feilvendt – armlengdes avstand

Håndtere avslutning

 • Keeper er posisjonert og er skuddklar. Redde og styre returer
 • Alle i «beredskap» frem til ballen er ute av boksen /situasjonen er avklart– jakte returer
 • Opp i BLOKK, opp i BLOKK, opp i BLOKK! Blokke med fremsiden av kroppen
 • I press / blokke med kontroll. «stå på beina», men vi «kaster» oss inn når vi må
 • Stenge av ett hjørne (det hjørnet man kommer fra) – keeper tar det andre
 • Aldri skudd mellom beina
 • Spillere som ikke har markering/blokker –– beskytt målet