13-16 år

F1: STYRE, LEDE, PRESSE

Kjennetegn

Vi er på plass. Motstander kan ikke nå alle prioriterte rom

Mål i fasen

 1. Vinne ball
 2. Hindre at motstander kommer i posisjon til å nå prioriterte rom

Hovedprinsipp:

Hindre motstander i å oppnå nummerisk og posisjonelt overtak rundt ballen og i sentrum av banen

FØRSTEFORSVARER (1F)

Før involvering

 • Riktig posisjon i forhold til ball og medspillere
 • Vurdere om vi er «i press» eller «kontrollerer rom»
 • Oversikt over ball, medspillere, prioriterte rom og trusler
 • Kontinuerlig justere posisjon for å kunne hindre pasninger, snappe ball eller komme tett, med kontroll på prioriterte rom
 • Kontroll på overkroppen i utgangsposisjoner for raskt å kunne gå i alle retninger
 • Lese motspill for å finne pressøyeblikk, kontrollere rom og hindre undertall
 • Velge pressøyeblikk ut ifra avstand, motstanders kroppsposisjon, blikk, fot og touch

Involvering

 • Kroppskontroll og fart i beina – kontroll på overkroppen ved forflytninger for raskt å kunne justere seg i henhold til ballfører og spillet.
 • Komme tett i press med rett fart og korte ned stegene inn i press
 • Bevisst på rom rundt seg for å stenge av spillpunkter
 • Aktiv armbruk ved duellspill og kroppskontakt
 • Tett i ballfører for vinne ball eller tvinge frem en upresis pasning
 • Utnytte dårlige, lange og for mange touch
 • Forsøke å ta rommet mellom ballfører og ball

Etter involvering

 • Hurtig få oversikt på nytt
 • Presse på nytt hvis mulig
 • Kontroll på rom for å stenge av trusler
 • På plass i struktur når pressjobb er ferdig
 • Mentalt forberedt på omstilling til angrep

RESTEN AV LAGET

Soneforsvar

 • Posisjonering i forhold til ball og medspillere, ikke motspillere
 • Sikring til førsteforsvarer med korte avstander hvor vi er tette i press og har kontroll på rom
 • Kompakt lag ved å være korte og smale. Unngå åpne rom gjennom kollektiv samhandling både i bredde- og lengderetning
 • Sideforskyvning for å ha kontroll på rom sentralt og oftere i tett press bredt
 • Pumping for å ha kontroll på rom mellom ledd og for å unngå å bli lave

«I press» eller «kontrollere rom»

 • Hurtig komme til definerte utgangsposisjoner, med rett kroppsstilling for å ha kontroll på rom og klare for å presse
 • Fart i hodet ved å lese spillet tidlig og Fart i beina i kollektiv forflytning
 • Reagere hurtig og samlet på definerte press signaler som støttepasning, dårlig touch, feilvendte spillere, ball til back
 • Kontinuerlig justering av høyde i forhold til ballfører, lese fot, blikk, kroppsposisjon og trusler
 • Beholde høyden på ledd når vi har kontroll på rom og trusler
 • Pressansvar for spillere foran oss i hver vår sone når vi presser høyt
 • Senke oss samlet og hindre tilgang på prioriterte rom (F2) dersom vi mister/ikke har press på ballfører