NULLSITUASJONER

KAMP OM BALLEN

KAMPEN OM BALLEN – LAGET

Seirende ut av «kampen om ball» som følge av:

 • Overtall rundt ball
 • Beskytte ballen (kropp mellom ball og motspiller)
 • Spillbarhet i umiddelbar nærhet til ballfører (foran og bak).
 • Spille til sikkert område

I det vi er i ubestridt besittelse av ball: Identifisere balanseforhold hos motstander og følgelig angrepsfase:

 • A1 – Skal vi bearbeide?
 • A2/A3 – Er det rom å utnytte fremover i banen?

Umiddelbar reaksjon for gjenvinning og følgelig posisjonsjustering fra alle når vi mister ball. Søke overtall rundt ball.

Hindre motstander i å få tydelig kontroll på ballen gjennom samla og aggressivt press.

I det motstander er i ubestridt besittelse av ball: Identifisere balanseforhold i eget lag og følgelig forsvarsfase:

 • F1 – Skal vi gjenvinne – presse?
 • F2/F3 – Må vi beskytte rom?

KAMPEN OM BALLEN – SENTRALE MOMENTER

Først på ball

 • Hurtig ballkontroll
 • Ta av press med førsteberøring
 • Skjerme ballen – kropp imellom ball og motstander – stiv arm 
 • Fot lengst unna motstander

Kampen om ballen

 • #Først på ball
 • #Vinne rommet mellom motspiller og ball
 • #KRAFT!

Sist på ball

 • Keeper er posisjonert og er skuddklar
 • Opprettholde tett kontakt
 • God kroppskontroll – kontroll på overkropp
 • Utnytte dårlige touch – lange touch
 • Ta ut rommet mellom ball og ballfører

1v1-SITUASJONER

1vs1 ferdigheten er sentral i fotball og noe vi må bli mye bedre på.

Vi ønsker å utvikle flere spillere som på egenhånd kan skape og utnytte ubalanse med driblinger.

Og vi ønsker flere spillere som er gode på å vinne ball og unngå å bli passert.

Under har vi noen læringsmomenter tilknyttet dette, og som BIL-trenerne skal ha et ekstra «blikk» på og videre veilede uavhengig av tema.

Førsteangriper (1A): Spiller med ballen
Førsteforsvarer (1F): Forsvarer nærmest førsteangriper

ULIKE 1v1-SITUASJONER OFFENSIVT (1A) OG DEFENSIVT (1F)

Førsteangriper (1A) – Det er små rom å utnytte

 • Ha oversikt over medspillere og rom med ballen i beina (true rom med blikk)
 • Verne om ballen med bruk av  kroppen og armer
 • Kroppskontroll – kontroll på overkropp for raskt å kunne starte, stoppe og skifte retning.
 • Korte touch – begge bein – Fart i beina.
 • Føre med fart, utfordre på, ta «kommandoen»
 • Temposkifter – «gire ned» for å «eksplodere» inn i rom

Førsteangriper (1A) – det er store rom å utnytte (motstanders lag i ubalanse)

 • Kroppskontroll – kontroll på overkropp for raskt å kunne starte, stoppe og skifte retning.
 • Ha oversikt over medspillere og rom med ballen i beina
 • Kontrollerte Touch mens man har fart i beina
 • Føre med fart, utfordre på, ta «kommandoen» 
 • Temposkifter – «gire ned» for å «eksplodere» inn i rom

Førsteangriper (1A) – er i nærheten av mål og det er realistiske muligheter for å kunne avslutte

 • På jakt etter avslutningsmulighet
 • Kroppskontroll – kontroll på overkropp for raskt å kunne starte, stoppe eller skifte retning
 • Korte touch – begge bein. Føre med fart, utfordre på, ta «kommandoen» 
 • Temposkifter – «gire ned» for å «eksplodere» inn i rom
 • Kort tid mellom nest siste touch og avslutning.
 • Bestemt/distinkt og rolig i avslutningsøyeblikket
 • Se på keeper, så på ball

Førsteforsvarer (1F) er i press og har sikring (han/hennes lag i balanse)

 • Kroppskontroll – kontroll på overkroppen i utgangsstilling og ved forflytninger for raskt å kunne følge ballfører alle veier – Fart i beina 
 • Se på ballen
 • Stresse ballfører; forsøke å vinne ball eller tvinge frem en upresis pasning ved å være aggressiv
 • Stå opp i eller gå nærmere når angriper er stillestående 
 • Reagere raskt og vinne ball ved dårlige / lange touch
 • Forsøke å «ta» rommet mellom ballfører og ball

Førsteforsvarer (1F) – det er store rom å forsvare (eget lag i ubalanse)

 • Sidestilt rygging med kroppskontroll og fart i beina. Fokus på kontroll på overkroppen og korte raske steg»
 • Hindre fremoverpasninger– lede vekk fra mål
 • Rygge litt saktere enn ballførers fart (for å senke og kunne akselerere)
 • Det er lov å lage frispark 

Førsteforsvarer (1F) – er i press på motstander som forsøker å komme til avslutning

 • Råskap, ærgjerrighet og stolthet i egen boks/ offervilje
 • Kroppskontroll – kontroll på overkroppen i utgangsstilling og ved forflytninger for raskt å kunne følge ballfører tett. Fart i beina
 • Tett i press (aggressiv og tålmodig) – se på ballen
 • Lede vekk fra mål
 • Blokke med fremsiden av kroppen
 • Stenge av ett hjørne  (aldri skudd mellom beina) – keeper tar det andre