13-16 år

F2: HINDRE TILGANG PÅ PRIORITERT ROM

Kjennetegn

Vi er delvis på plass eller ligger lavt. Motstander kan nå prioriterte rom

Mål i fasen

 1. Nekte motstander kontroll i rom hvor de direkte kan skape trusler i vår boks
 2. Gjenopprette full balanse, vinne ball eller komme oss inn i F1 igjen

Hovedprinsipp:

Hindre motstander i å forsterke og utnytte posisjonelt overtak rundt ballen og i sentrum av banen

FØRSTEFORSVARER (1F)

Før involvering

 • Oversikt over balansen i eget lag: «Skal vi presse, oppholde eller få kontroll på rom»?
 • Motstander skal nektes all form for ballkontroll mellom oss og bak oss
 • Oversikt over ball, medspillere, prioriterte rom og trusler
 • Kontroll på overkroppen i utgangsposisjoner for raskt å kunne gå i alle retninger
 • Finne timing, rett fart og vinkel for press og kontroll på prioriterte rom
 • Utnytte tiden når ballen er fri slik at kommende ballfører kommer i tidsnød

Involvering

 • Vinne ball når mulig, men nekte kontrollerte fremoverpasninger er prioritert 
 • Kontroll på overkroppen ved forflytninger for raskt å kunne justere seg i henhold til ballfører og spillet 
 • Oppholde for å få kontroll på prioriterte rom/gjenvinne balanse 
 • Lede vekk for å ha kontroll på rom mellom og bak oss  
 • Tett i ballfører for å vinne ball, tvinge frem ekstra touch eller en upresis pasning 
 • Utnytte dårlige, lange og for mange touch
 • Aktiv armbruk ved duellspill og kroppskontakt
 • På jakt etter rommet mellom ballfører og ball

Etter involvering

 • Hurtig få oversikt på nytt
 • Presse på nytt hvis mulig
 • Kontroll på rom for å stenge av trusler
 • På plass i struktur/returløp når pressjobb er ferdig
 • Mentalt forberedt på omstilling til angrep

RESTEN AV LAGET

Soneforsvar

 • Vi posisjonerer oss i forhold til ballen og medspillere
 • Press  og Sikring rundt førsteforsvarer hurtig på plass
 • Hurtig «korte og tette» for å vinne ball og /eller unngå ballkontroll i vårt bakrom og mellomrom sentralt
 • Sideforskyvning for å ha kontroll på rom sentralt og lede ut.
 • Pumpe «opp og ned» for å ha kontroll på mellomrom sentralt og bakrom

Hindre tilgang på rom

 • Lese klima rundt ballfører og press/mangel på press for å hurtig prioritere press eller kontrollere rom
 • Motstander skal nektes all form for ballkontroll  i vårt bakrom og mellomrom sentralt
 • Fart i hodet ved å Lese romforhold og ballførers blikk og fot
 • Overspilte spillere hurtig inn i press eller full fart i returløp
 • Støte ut med spiller bak ball for å holde 1.angriper feilvendt
 • Være på jakt etter muligheter for F1, og reagere hurtig og samla på tydelig definert pressignaler som støttepasning, feilvendt spillere, ball til back etc