13-16 år

A3: KOMME TIL AVSLUTNING – SCORE MÅL

Kjennetegn

Ballfører som direkte kan skape trusler i motstanders boks

Mål i fasen

 1. Komme til avslutning – score mål
 2. Gjenvinning

Hovedprinsipp:

Oppnå posisjonelt overtak rundt ballen og i områdene hvor det scores mål fra

INNLEGG, PASNINGSINNLEGG, OG «45»-SITUASJONER

Spillbarhet – bevegelse

 • Samtidige, truende og eksplosive bevegelser . True ulike rom
 • True 1. stolpe, bakre stolpe og «45»
 • Bevegelser for å komme først på ballen: Sprint, stå i ro, « fra – imot», «imot – fra»
 • Timing = lese ballførers blikk og touch.
 • Flest mulig trusler innenfor stengene
 • Tålmodig – holde avslutningsrom åpent
 • Plassere seg i blindsiden til motstander
 • kontroll på overkroppen i utgangsposisjoner og ved forflytninger for raskt å kunne starte, stoppe og skifte retning

Siste pasning

 • Oversikt over trusler mot 1. stolpe, bakre stolpe og «45» og utnytte farligste rom til rett tid
 • Tidlige innlegg – slå på «ryggsiden» av førsteforsvarer
 • Slå innlegg i rom som angripes (ofte forbi første forsvarsspiller i boks)
 • Beholde oversikt med ball i beina, finne rett timing og kunne kamuflere valg.

Avslutning

 • Først på ball!
 • Plassering framfor kraft i avslutningen
 • Kort tid mellom nest siste touch og avslutning 
 • Se på keeper, så på ball
 • Skudd/ heading tilbake i det hjørnet ballen kom fra er ofte lurt fra bakre stolpe

GJENNOMSPILL / AVSLUTNINGER SENTRALT

Spillbarhet – bevegelse

 • Trusler inn i bakrom
 • Samtidige, truende og eksplosive bevegelser
 • Bevegelser for å komme først på ballen: Sprint, stå i ro, « fra – imot», «imot – fra»
 • «Tjuvstarte»: bevegelse av spiller C når ball går fra spiller A til B.
 • Plassere og bevege seg inn i blindsiden til motstander – for å skjære foran eller utnytte rom bak
 • Kontroll på overkroppen i utgangsposisjoner og ved forflytninger 

Siste pasning

 • Se med og motspillere – utnytt rom i forsvarende lag
 • Søke å spille igjennom før rundt
 • Beholde oversikt med ball i beina, finne rett timing og kunne kamuflere valg.
 • Korte tette touch for å utfordre, spille eller dra seg forbi. På jakt etter skuddmuligheter
 • Benytte veggspill og kombinasjoner for å spille seg igjennom 

Avslutning

 • Tålmodig – hold avslutningsrom åpent
 • Plassering framfor kraft i avslutningen
 • Kort tid mellom nest siste touch og avslutning 
 • Se på keeper, så på ball
 • Avslutte hurtig når det er trangt(dårlig sikt for keeper, ball kan skifte retning)