13-16 år

A2 – INN I PRIORITERT ROM

Kjennetegn

Ballfører som kan nå (alle) prioriterte rom

Prioriterte rom i rekkefølge:

 1. Bakrom
 2. Mellomrom
 3. Korridor
 4. Fremrom

Mål i fasen

 1. Trenge inn rom der vi kan skape direkte trusler i motstanders boks
 2. Nekte motstander ballvinning i gunstige områder

FØRSTEANGRIPER (1A)

Før involvering:

 • Oversikt over ledige rom og medspillere fremover (Bakrom og Mellomrom)
 • Ha en plan klar for tidsbruk med ballen
 • Spillbar ved å få riktig avstand og vinkel til  ballfører. 
 • Åpen kroppsvinkel og oversikt for å kunne angripe hurtig fremover

Med ball

 • Angripe hurtig fremover. søke å spille kontrollert inn i (1) bakrom eller (2) mellomrom sentralt
 • Ro (med ball), åpne (i førstetouch) og true (med blikk og fot)
 • Beholde oversikt med ball i beina og kunne ombestemme valg
 • Hurtige pasningsvalg eller føre ball i stor fart for å utnytte rom med korte hurtige touch og oversikt
 • Oversikt og ballkontroll for å spille (fremover) i «små rom»

Etter involvering:

 • Hurtig få ny oversikt etter pasning
 • Ny aksjon umiddelbart for å gjøre seg spillbar på nytt og / eller skape rom
 • Beredskap bak ball med organisert offensiv markering på å stille om fra angrep til forsvar

RESTEN AV LAGET

Bevegelse og spillbarhet

 • Angripe hurtig fremover.  Bevegelse  inn i  bakrom og mellomrom sentralt.
 • True flere rom samtidig med bevegelse og posisjon
 • Fart og timing i bakromtrussel
 • Skape vinkel og timing i mellomrom
 • Spillere bak ball – intiativ forbi ballfører eller i støtteposisjon
 • Spillbar ved å få riktig avstand og vinkel til  ballfører. 

Vinkel/avstand

 • Åpne opp rom ved å ha bredde og sentralt true mellomrom og bakrom
 • Gode avstander i leddet i banens bredderetning. Spillere på motsatt side av ball klare for å true rom / stille om defensivt og gjenvinne hvis mulig
 • Oversikt med åpen kroppsvinkel over ledige rom, medspillere og motspillere
 • Kontinuerlig justering av posisjon og kroppsstilling