Disney Playmakers – en suksess!

Jenter på tvers av lokalklubbene har hver torsdag de siste månedene deltatt på UEFA Disney Playmakers

Deltakerne som var med på siste økt torsdag

Gjennom syv økter har 2016-jentene i distriktet blitt kjent med fotballen gjennom den nye tilpassede treningsmetoden til UEFA, som kombinerer fantasi og historiefortelling fra Disney som verktøy for å lære jentene å spille fotball.

Sentralt for denne aldersgruppen, og som det har vært mye fokus på, er individuelle ferdigheter. På de siste øktene har de imidlertid også jobbet med den relasjonelle dimensjonen.

Den aller siste økta ble gjennomført torsdag på Samfunnshuset.

Knyttet relasjoner på tvers av klubbene

Nora Skille Hestnes

Sjef for UEFA Disney Playmaker er Nora Skille Hestnes i BIL fotball, som sammen med allidretten har stått som arrangører.

– Det er veldig gøy at det har vært en fin miks av jenter fra BIL, Tjalg og Sport Torghatten som uavhengig av klubb og tidligere erfaringer, har vært en sammensveiset gjeng som har knyttet relasjoner og fått lagvenninner på tvers av klubbene, forteller Nora.

– Jeg er kjempefornøyd med måten fotball er introdusert på for jentene, og håper det har vekket noen fotballspirer som får vokse videre og som vi ser fortsette å leke seg på banen i årene fremover.

Flinke instruktører fra BIL J17

Nora flankert av de svært flinke jentetrenerne som deltok på den siste økta torsdag

Nora har ikke vært alene på disse øktene. Med seg på laget har hun spillere fra BILs J17-lag som også går toppidrett fotball på VGS, hvor eksiltrønderen er lærer.

– Jeg må rette en stor takk til spillerne som på rundgang har stilt opp som instruktører. De har vært gode forbilder som deltakerne har sett opp til med beundring, skryter hun.

Vil hjelpe med oppstart av Playmakers i klubbene på Helgeland

UEFA PlayMakers kombinerer fotball og historiefortellinger fra Disney

Nå som Playmakers er ferdig for denne gang, går jentene tilbake til allidretten og sine respektive klubber. Hva er så veien videre for disse jentene?

– Playmakers som prosjekt er over for i år, og nå er det opp til klubbene å ta oppstarten med disse jentene inn i fotballen. Det som er litt vanskelig er at klubbene kjører ulike retningslinjer for oppstart av barnefotballen, forteller Nora.

Som Helgelandsambassadør for Playmaker-prosjektet forteller Nora at hun vil være behjelpelig med oppstartsfotballen inn i lokalklubbene.

– De som ønsker det kan ta kontakt, så vil jeg komme og hjelpe klubber som ønsker å starte opp med Playmakers i egen klubb, opplyser Nora.

BIL fotball takker Nora og teamet hennes med en fantastisk innsats, og ser allerede frem til neste sesongs deltakere, som mest sannsynlig vil være basert på jenter født 2017.

Dato og øvrige detaljer publiseres på bilfotball.no så snart dette er avklart.

Hva er UEFA Playmakers?
 • En introduksjon til fotball for jenter mellom 5 og 8 år.
 • Konseptet bruker historiefortelling som metode og tar utgangspunkt i et Disney-univers/en Disney-film.
 • Gjennom til sammen åtte økter får jentene trent på fotballferdigheter, bevegelsesferdigheter og livsferdigheter.
 • Playmakers er det første store felles europeiske grasrotfotballprogrammet for jenter. I 2022 gjennomførte 46 av UEFAs medlemsland. I september 2022 hadde om lag 30 000 europeiske jenter deltatt i programmet.
 • Programmet følges opp med forskning av Leeds Beckett University
 • Prosjektledelsen i UEFA bekrefter at Playmakers er et langsiktig prosjekt og en del av UEFAs Women’s football strategy.
 • I den nordiske søknaden om WEURO 2025 er Playmakers et av tiltakene som ønskes brukt for å oppnå økt spillerrekruttering.
Hva slags effekt gir UEFA Playmakers?
 • I Norge er det avdekket et stort behov i mange klubber for bistand til god oppstart i fotballen, spesielt for jenter. NFF opplever stor etterspørsel fra klubber og kretser.
 • Gjennomføringen av UEFA Playmakers med tett oppfølging fra krets fører også til en økt bevissthet i klubb rundt behov for system, rutiner og kvalitet i oppstartsaktiviteten for de yngste.
 • Konseptet fungerer svært godt for målgruppen. Tilbakemeldinger fra klubb- og kretsansvarlige er at man også treffer jenter som vanligvis ikke nås gjennom ordinært tilbud.
 • I Norge har NFF hatt som krav til klubbene at de må ha en god plan for overgang til ordinær lagsaktivitet etter programmet er over. I 2021 deltok 72 prosent av jentene i ordinær klubbtrening 6 uker etter Playmakers-slutt.
 • I løpet av 2021 og 2022 fikk om lag 250 unge jenter (mellom 14 og 18 år) trener- og ledererfaring gjennom programmet. Det var godt over 90 prosent kvinnelige trenere i programmet i både 2021 og 2022.
 • I 2022 ble det totale rekrutteringsgrunnlaget for jenter i denne årsklassen utvidet med cirka 30 prosent. Mellom 2018 og 2020 var det gjennomsnittlige antallet jenter i 6-årsklassen i underkant av 3000. I fjor deltok over 1000 jenter i Playmakers.
 • I 2022 fikk NFF på plass et opplegg for gjennomføring av Grasrottrener delkurs 1 for Playmakers-instruktører. Andelen jenter mellom 14 og 19 år som gjennomfører GT 1 har de siste årene ligget i underkant av 500. Gjennom Playmakers ble dette rekrutteringsgrunnlaget utvidet med 126 unge jenter, som tilsvarer cirka 25 prosent.