Utvidet fotballforsikring

Nå kan du tegne utvidet forsikring for raskere behandling.

Bare 3 dager ventetid for behandling

Alle spillere i BIL er automatisk forsikret gjennom grunnforsikring (lagforsikring). Blir du skadet går det maksimalt 3 dager inntil du får skadeutbredning. Det tar imidlertid opp mot 60 dager før du kan starte behandling (eks. operasjon).

Ved utvidet forsikring er ventetiden bare 3 dager fra du blir diagnostisert (skadeutbredning) til du får startet behandling.

Meld inn skade via “Skadetelefonen”

Merk at tidsberegningen gjelder fra du melder inn skade. Dersom du blir skadet, meld det inn her samme dag. Dette gjelder uansett forsikringstype.

Mer informasjon

Utvalgte priser utvidet forsikring

  • 1 750,- (senior)
  • 1 650,- (ungdom 13-19 år)
  • 1 450,- (under 13 år)

Forsikringen gjelder fra 1. mars 2021 til 1. mars 2022.