Nå kan du tegne utvidet forsikring

Alle spillere i BIL fotball er automatisk forsikret gjennom NFFs grunnforsikring.

Du kan imidlertid tegne utvidet forsikring for raskere behandlingstid ved skader.

Utvidet forsikring må dekkes av utøverne selv.

NB: Husk at ALLE skader i forbindelse med fotball må meldes inn elektronisk så raskt som mulig.

Trykk her for å lese mer om forsikring på NFFs nettsider

Oppstart utredning/behandling etter innmeldt skade

Oppstart utredning / behandling Grunnforsikring Utvidet forsikring
Ventetid for utredning etter at skade er meldt elektronisk 3 dager 3 dager
Ventetid for behandling etter at skade er meldt elektronisk 60 dager 3 dager

Hva gjør jeg ved fotballskade?

  1. Ved skade eller lidelse utfør akutt skadebehandling
  2. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
  3. Registrer skaden elektronisk (lenke nederst)
  4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
  5. IST tar kontakt med skadelidte uanvhengig om det er dekning i forsikringen
  6. IST bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  7. IST følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling