Referat styremøte med underutv. 2. mai 2012

Styremøte med underutvalgene 2. mai 2012

Saksliste

  1. Velkommen. Presentasjon av styret
  2. Info om laget. Organisering. Mål. Visjoner v/Torstein
  3. orientering om sportsplan v/Roy Arve
  4. orientering om status Fotballhallen v/Ole Inge
  5. Hvordan jobbe videre med drift/utvikling av Fortballgruppen v/Ole Inge og Torstein
  6. Se på arbeidsoppgavene/utfordringer i den enkelte gruppe v/gruppeledere og styret