Starter opp med fellestreninger

BIL fotball har besluttet å åpne for organisert trening igjen fra og med mandag 27. april.

Alle som trener må følge «Koronavettreglene». Disse restriksjonene gjelder i første omgang frem til 15. juni. Vi vil da gjøre ny vurdering basert på FHI og NFF sine anbefalninger.

Kunstgressbanen vil bli delt opp i totalt åtte soner. Sonene kan okkuperes av maksimalt fire spillere og én trener. Det blir satt opp hygienestasjoner med antibaktriell desinfeksjon. Det blir også en egen stasjon for trenerne der utstyr blir rengjort i forkant av øktene.

Følg med på lagenes egne informasjonskanaler for dager og tidspunkt lagene trener på. Husk at trenere alltid skal vite nøyaktig hvor mange som stiller på hver økt.

Les våre retningslinjer her (*.pdf)