Rollebeskrivelse 7-er

KEEPER

A:Se vurdere og sette i gang spillet presist bakfra
AF:Aktiv i spillet med posisjon ut i banen som 2A, samt støte ut som 1F
F:Aktivt komme ut og vinne ball før motstander ved innlegg eller ball i bakrom
F:Aktivt komme ut å vinne ball før motstander ved ball i vårt bakrom

STOPPER

A:Frispille stopper (vende spillet), sentral, ving og spiss
A:Alltid spillbar for keeper og motsatt stopper mot etablert forsvar
A:Alltid gjøre seg spillbar i støtte til indreløper og sentral
A:Komme etter i angrep, slik at støtte blir mulig og laget holdes samlet
F:Riktig avstand til motspiller for å bryte foran og kunne sikre bakrommet.

SENTRAL

A:Være spillbar for stopperne i det øyeblikket de trenger det i frispillinga
A:Rettvende med ball for å skape/utnytte overtallsituasjoner
A:Understøtte alle situasjoner, og være klar som 1.F. og 1.A ved behov
A:Holde ballen sentralt lengst mulig opp i banen før pasning, skudd, dribling
F:Overtar ansvaret som stopper når denne er ute av posisjon defensivt

KANTSPILLER (INDRELØPER)

A:Være klar til å erobre rom i alle retninger på pasning fra stoppere og sentral
A:Hold bredde i overtallsspill og vær orientert opp, inn og ned før 1.touch
A:Flytte opp og inn på motsatt av ballsiden når stopper frispiller
A/F:Rask i omstillingen begge veier i banen, inn i def. og ut i off

SPISS

A:Komme seg fri foran mål ved innlegg/ når laget avslutter angrep
A:Klar til å motta oppspill med en bevisst førstetouch
A:Klar til å true bakrom.
A:Hold bredde i overtallsspill og vær orientert opp, inn og ned før førstetouch
A:Initiere første press sentralt i etablert forsvar på ballside når spiss er spilt av – med vinkel som stenger mellomrom
F:Hovedansvaret for å presse motstanders stoppere
F: Som 1F når motstander starter bakfra – skal lede spillet ut i bredden