9-er SPILLEMODELL

Formasjon: 1-4-3-1
Alternativ: 1-3-4-1

DETTE SKAL KJENNETEGNE BIL

Omstillingsdyktige F-A

 • Våre lag skal komme seirende ut av flere omstillingssituasjoner enn motstander.
 • Vi er dyktige til å ta vare på ballen rett etter ballvinning og spille til en bedre orientert og posisjonert medspiller.
 • Vi er dyktige til å raskt identifisere balanseforhold hos motstander og følgelig hvilken spillfase vi er i.

Gjennombruddsdyktighet

 • Vi søker store og små gjennombrudd så ofte som mulig.
 • Så fort sjansen byr seg til å spille kontrollert forbi – gjennom, over eller rundt motstandere skal vi ta den.
 • Vi er primært på jakt etter å komme oss kontrollert inn i disse rommene: 1) Bakrom, 2) Mellomrom sentralt, 3) Framrom sentralt / mellomrom side.

Bokskraft angrep

 • Vårt spill skal oftere enn motstander ende opp i situasjoner inne i boksen.
 • Som følge av samhandling, smartness og råskap skal vi være dyktige til å komme først på ball og score mål.
 • Våre landslag skal score flere mål enn vi slipper inn på dødball. Vi vektlegger en klar felles forståelse av ulike typer dødballtrekk, og skal ha spillere som utmerker seg med kraft og kløkt i boksen.

Omstillingsdyktige A-F

 • Vi er aggressive i sekundene rett etter balltap, og skal ofte vinne igjen ballen før de får etablert et spill mot oss.
 • Vi reagerer raskt og samla og identifiserer sammen hvilken forsvarsfase laget vårt er.

Soneforsvar

 • Vårt forsvarsspill bygger på soneforsvarsmomentene: press, sikring samt å dekke rom (konsentrering / pumping).
 • Vi skal krympe motstanders tid og rom gjennom å samhandle aggressivt og smart.
 • Vi prioriterer kontroll av noen rom foran andre: 1) bakrom, 2) mellomrom sentralt og 3) framrom sentralt og 4) mellomrom sidekorridor.

Bokskraft forsvar

 • Vi er hurtige og smarte i pressejobben og skal primært hindre motstander i å slå kontrollert inn i vår boks.
 • Ved inntrengninger skal våre lag utmerke seg med å være først på ballen / evt. så aggressive at avslutningsforsøk hindres.
 • Ved døballer imot skal alle alarmklokker ringe. Konsentrasjon, markeringsansvar, autoritet og offervilje!

ETABLERT ANGREP

Overordnet

 • Målsettingen med angrepsspillet er å skape flest mulig målsjanser
 • Vi ønsker å angripe fremover når mulig – balansert med å ha ballen i laget for å kontrollere kamper og eget angrepsspill

Frispilling (bearbeiding)

 • Vi ønsker å spille av motstanders første pressledd for å få rettvendte spillere i framrom eller mellomrom
 • Direkte i bakrom/korridor hvis ledig

Skape ubalanse – inn i prioritert rom

 • Vi ønsker å spille oss inn mellom motstanders midtbane og forsvar, for å komme oss inn bak motstanders forsvar
 • Med rettvendt ballfører, så sentralt som mulig

Når vi får ball i mellomrom

 • Når vi kommer oss i mellomrommet, ønsker vi å skape gjennombrudd bak motstanders forsvarsledd gjennom å:
  • Komme til scoringsposisjon sentralt
  • Komme til innlegg så smalt som mulig (nærmest mulig boks)
  • Avslutte fra distanse

Komme oss inn i bakrom (totalt gjennombrudd)

 • Vi ønsker gode bevegelser i bakrom, mellomrom og korridor når ballfører er:
  • Rettvendt i mellomrom
  • I god innleggsposisjon så smalt som mulig – med prioritet på å angripe boks
 • Vi ønsker at spillerne ser etter og velger løsninger for at vi skal score mål
 • Vi ønsker å balansere med fire spillere (med numerisk overtall og kontroll på farlige rom), for å slippe resten i angrep og forsøke å skape overtall

ETABLERT FORSVAR

Overordnet

 • Målsettingen med forsvarsspillet er å vinne ball og hindre mål (prioritering ut fra hvor på banen situasjonen oppstår)
 • Vi forsvarer oss med god balanse i eget lag gjennom hurtig forflytning – konsentrering/sideforskyving og dybde
 • Vi forsvarer oss etter soneprinsipper

Bryte ned motstanders frispilling

 • Vi etablerer forsvaret vårt så høyt som mulig i banen for å bekte motstander å spille
 • Vi senker laget dypere dersom vi ikke klarer å bryte ned frispilling, eller vi vurderer motstanders trussel som så stor at det er nødvendig

Hindre tilgang på farlige rom – når motstander lykkes med å spille seg fri

 • Nekte motstander rom sentralt – tvinge dem ut av banen
 • Nekte motstander å spille mellom våre ledd
 • Sideforskyve, presse ballfører og etablere gode sikringsforhold
 • Forberedt på å løfte presset høyere dersom vi tvinger motstander ut av frispilt tilstand

Hindre mål – når motstander kan true vårt bakre ledd

 • Alltid ha press på ballfører – og ha sikring
 • Lede motstander konsekvent ut av banen
 • Våken på trusler bak oss, løp bakfra i banen og på vår blindside

OMSTILLING

Overgang fra forsvar til angrep – når vi vinner ball

 • Vi vurderer motstanders balanse og eget lags posisjon
 • Dersom stor ubalanse hos motstander > kontre så hurtig som mulig i lengderetning for å score mål – første pasning er avgjørende, spill til rettvendt medspiller dersom du ikke kan spille ball frem selv etter ballgjenvinning
 • Dersom ubalansen ikke kan utnyttes/ikke er tilstede > Bearbeiding. Ta var på ball – spill kontrollert ut av farlig område > etablere angrep og vi bretter ut laget.

Overgang fra angrep til forsvar – når vi mister ball

 • Vi ønsker korte avstander og god balanse i eget lag når vi angriper
 • Når vi mister ball høyt i banen med god balanse > kollektivt forsøk på rask gjenvinning
 • Når vi mister ball høyt i banen uten god balanse > 1F presser 1A umiddelbart, nærmeste 2F stenger korte pasningsalternativer – de øvrige kommer på rett side av ball