8-9 år

Ballen er fortsatt det viktigste og det vanskeligste å mestre. Barna får mer innsikt i selve spillet. Barna lærer at vi deler inn i lag (med motstandere) med ulike drakter/vester.

Kontroll over ballen utvikles mer. Handlinger som pasning, mottak, drible, og skyte med en hensikt er ikke utviklet ennå. Forestilling om at spillsituasjoner kan løses i fellesskap utvikles sakte, men det skjer kun sporadisk i spillet. Barna blir fortsatt distrahert av ulike hendelser på-, rundt- og utenfor banen. Barn på denne alderen observerer «litt av alt». Instruksjoner trenere kan gi i dette alderstrinnet er «se hvor du sentrer», «løp tilbake og hjelp til å vinne ballen», «se opp», «skjerme ballen», «ta ballen». På trening er det viktig at spillerne kommer ofte i situasjoner som oppstår i kamp.

Fakta om 8-åringen

– Stor aktivitetstrang
– Kort konsentrasjonstid
– Aggresjon rettes mot kamerater
– Koordinasjonsevnen utvikles
– Tar verbal instruksjon dårlig
– Følsom for kritikk

Fakta om 9-åringen

– Lette å lede/påvirke
– Opptatt av regler og rettferdighet
– God utvikling av finmotorikken
– Stort vitebegjær
– Tar verbal instruksjon dårlig
– Kreativitet utvikles

Konsekvens og ansvar for trener (8 år)

– Artige og inspirerende økter
– Strukturert gjennomføring av økt
– Følg opp adferdsreglene og Fair Play
– Oppmuntre til egentrening med ball
– Vis gode øvingsbilder
– Gi mye ros for god innsats

Konsekvens og ansvar for trener (9 år)

– Artige og inspirerende økter med struktur
– Adferdsregler og Fair Play MÅ brukes likt
– Oppmuntre til egentrening med ball
– Snakk med spillerne
– Vis gode øvingsbilder
– Gi stor frihet i spill – mye positiv feedback

ØKTSTRUKTUR

Treningstid: 60 min (8 år), 60-80 min (9 år)
Antall treninger: 1-2 obligatoriske. 0-1 frivillig.

Hver treningsøkt skal ha maks ett tema (et angrepstema eller et forsvarstema) og maks 1-3 læringsmomenter.

ØKTOPPSETT

Sjef over ballen

 • 25%
 • 1-2 øvelser med ball

Spille med og mot

 • 25%

Spill

 • 50%
 • Småbanespill
 • 3v3 / 4v4 / 5v5
 • Hyppige pauser

Samling med drikkeflaksen etter økta (prat)

TEMA/SPILLEMODELL

Modellen viser systematiseringen av spillet i barnefotballen

I midten av modellen ser vi det som er starten og slutten på et angrep / forsvar: Ulike typer Dødballer og «kampen om ballen». Vi har ikke egne økter på dette, men vi tar dødballer på trening når det blir dødballer, og det aller meste av øvelser skal inneholde «kampen om ballen», da denne «kampen» og videre evnen til å rask «stille om»  til forsvar – angrep eller angrep – forsvar er en sentral del av fotballspillet

Spillmodellen har to hovedsituasjoner i angrep og to i forsvar. Vi vil til enhver tid være i en av disse fasene når ballen er i spill og et av lagene er i besittelse av ball.

Vi trener mest mulig i SPILLSITUASJONER sikrer vi at hjernen og nervesystemet får en stimuli som utvikler FOTBALLFERDIGHET; gjennom en konstant finjustering og påvirkning av både mentale, fysiske, tekniske og taktiske aspekter.

LÆRINGSMOMENTER

SPILLE OSS FREMOVER I BANEN

BALLFØRER (1A)

Før innvolvering:

 • Være SPILLBAR – ut av pasningsskygge
 • Skaffe seg oversikt over ledig rom/plass
 • Posisjon og kroppstilling som gjør at man ser både ballen og motstanders mål
 • Riktig kroppstilling og frekvens i beina ved forflytninger før mottak

Under involvering med ball

 • Bevisst bruk av førsteberøring (skjerme, medtak)
 • Korte hurtige touch med begge bein
 • Utnytte rom fremover i banen ved å føre, drible eller pasning
 • Riktig kroppstilling og frekvens i beina ved håndtering av ball, føring og dribling

Etter innvolvering:

 • Skaffe seg oversikt over ledig rom/plass for å gjøre seg spillbar igjen

RESTEN AV LAGET

Spillbarhet/bevegelse

 • Ut av pasningsskyggen – «jeg vil ha ballen»
 • Posisjon og kroppstilling som gjør at man ser både ballen og motstanders mål
 • Bevegelse for å skape og utnytte overtall sammen med ballfører

Vinkel/avstand

 • Gjøre oss STORE sammen i bredde og dybde
 • Bevegelse bak, forbi og foran ballfører for å skaffe laget flere pasningsalternativer

KOMME TIL AVSLUTNING – SCORE MÅL

SENTRALE MOMENTER

Bevegelse – lage/utnytte rom

 • Utnytte rom fremover i banen – pasning med «vennlig hilsen»
 • Overtallspill og kombinasjoner for å spille seg gjennom (eks. veggspill)

Komme til avslutning i boks

 • Bevegelser for å frigjøre seg: «fra – imot», «imot – fra»
 • Oppsøk 1v1: Ufrodre – spille/dra seg forbi

Avslutningen

 • Først på ball!
 • Plassering fremfor kraft i avslutningen
 • Tålmodighet – Se på keeper, så på ball

VINNE BALL – HINDRE MOTSTANDER Å SPILLE FORBI OSS

FØRSTEFORSVARER (1F)

Før involvering:

 • Oversikt over ball, samt med- og motspillere
 • Kommer ballfører i stor eller liten fart, eller har ryggen til?

Under involvering

 • Se på ball og vurdere ballførers fart og ferdigheter
 • Komme tett i press med rett fart og oppretthold presset med riktig kroppstilling og korte, raske steg
 • Stresse ballfører; forsøke å vinne ball eller tvinge frem en upresis pasning

Etter involvering

 • Skaffe seg oiversikt på nytt – er du fortsatt 1F?
 • Presse på nytt om mulig
 • Raskt «på rett side» av ball når pressjobben er over

RESTEN AV LAGET

Forflytning

 • Reagere hurtig sammen når 1F går for å vinne ball
 • Ved balltap: fortest mulig få flest mulig spillere på rett side av ball
 • Kontroll på farlige rom med flest mulig spillere på rett side av ball

Avstand

 • Korte avstander mellom spillere i lengden
 • Små avstander mellom spillere i bredden
 • Jo tettere press, jo kortere avstand
 • Ta ansvar for spilleren foran (nærmest) oss

HINDRE AVSLUTNING – HINDRE MÅL

Posisjonering/press – nekte rom

 • Komme seg på rett side – mellom ball og eget mål
 • Kontroll på farlige rom ved å posisjonere seg for å komme tett eller snappe/takle/vinne ball

Nekte avslutning

 • Komme tett og presse, se på ball
 • Offervilje – først på ball!
 • Stresse ballfører; forsøke å vinne ball eller tvinge frem feil
 • Holde feilvendte spillere feilvendt – armlengdes avstand

Håndtere avslutning

 • Keeper er posisjonert og er skuddklar
 • Opp i BLOKK, blokke med fremsiden av kroppen
 • Alle i «beredskap» fren til ballen er ute av boksen – jakte returer

NFF ØVELSESBANK

ANGREP

Spille oss fremover i banen

Sjef over ballen
Spille med og mot
Spill

Komme til avslutning – score mål

Sjef over ballen
Spille med og mot

FORSVAR

Vinne ball – hindre motstander å spille forbi oss

Sjef over ballen
Spille med og mot
Spill

Hindre avslutning – hindre mål

Sjef over ballen
Spille med og mot
Spill