6-7 ÅR

Regler, banens retning og spille sammen er ikke så viktig for dem ennå. «Klyngefotball» er vanlig. På trening er det viktig å ha en ball pr spiller. Dersom det ikke er tilfelle kan det bli et stort problem. Det viktigste er lek med ball. Å bli vant med å finne ut av hva en ball er og hvordan den oppfører seg.

Læring skjer først og fremst skje gjennom god organisering, slik at «læringsmomentene» handler mest om å få kontroll på ballen, og etter hvert forsøke å få forståelse for å skape samarbeid med medspiller (pasningsspill). I forsvar handler det om å vinne ball og å hindre mål, slik at du som trener bør fokusere på spillernes innsats og intensitet for å få til dette.

Fakta om 6- og 7-åringen

– Stor aktivitetstrang
– Kort konsentrasjonstid
– Aggresjon rettes mot kamerater
– Koordinasjonsevnen utvikles
– Tar verbal instruksjon dårlig
– Følsom for kritikk

Konsekvens og ansvar for treneren

– Artige og inspirerende økter
– Strukturert gjennomføring av økt
– Etabler adferdsreglene og følg opp
– Oppmuntre til egentrening med ball
– Vis gode øvingsbilder
– Gi mye ros for god innsats – null kritikk

ØKTSTRUKTUR

Treningstid: 60 minutter
Ukentlig økter: 1-2 økter i uken

Hver økt skal ha et hovedtema (score mål eller hindre mål) og maks 1-3 læringsmomenter.

ØKTOPPSETT

Sjef over ballen

  • 20 minutter
  • 1-2 øvelser med ball

Spill

  • 40 min
  • Småbanespill
  • 1v1 / 2v2 / 3v3
  • Hyppige pauser

Samling med drikkeflaksen etter økta (prat)

TEMA – SPILLEMODELL

Modellen viser systematiseringen av spillet i barnefotballen

I midten av modellen ser vi det som er starten og slutten på et angrep / forsvar: Ulike typer Dødballer og «kampen om ballen». Vi har ikke egne økter på dette, men vi tar dødballer på trening når det blir dødballer, og det aller meste av øvelser skal inneholde «kampen om ballen», da denne «kampen» og videre evnen til å rask «stille om»  til forsvar – angrep eller angrep – forsvar er en sentral del av fotballspillet

Spillmodellen har to hovedsituasjoner i angrep og to i forsvar. Vi vil til enhver tid være i en av disse fasene når ballen er i spill og et av lagene er i besittelse av ball.

Vi trener mest mulig i SPILLSITUASJONER sikrer vi at hjernen og nervesystemet får en stimuli som utvikler FOTBALLFERDIGHET; gjennom en konstant finjustering og påvirkning av både mentale, fysiske, tekniske og taktiske aspekter.

LÆRINGSMOMENTER

Angrep

Score mål

Et viktig utviklingstrekk for disse årsklassene er fokus på «meg og ballen». Overordnede læringsmoment bør derfor knyttes til å få kontroll på ball gjennom de tekniske delferdigheter som føre, vende, drible og skudd.

Når spillerne begynner å få mestring rundt dette, kan du som trener begynne innlæring av pasning og mottak. Men husk at de aller fleste fortsatt vil ha sitt fokus på ballen, og ikke på relasjon til medspillere. Ved aktivt å delta i spill kan treneren derfor påvirke pasningsspillet.

Forsvar

Vinne ball – hindre mål

Forsvarsspill for disse årsklassene preges ofte av at «alle» vil forsøke å vinne tilbake ballen samtidig. Læringsmomenter knyttet til forsvarsspillet bør da være:

  • Når laget har mistet ball, alle raskt tilbake på plass mellom ballfører (1A) og eget mål
  • Forsvarer nærmest ballfører (1F) må hurtig og tett opp i ballfører (1A) for å vinne ball
  • Ny forsvarer (2F) klar hvis første forsvarer (1F) blir passert

NFF ØVELSESBANK

Angrep

Spille oss fremover i banen

Sjef over ballen
Spill

Forsvar

Hindre mål

Sjef over ballen
Spill