Signerte avtale med Bodø/Glimt

Fulgte BIL: Spillerutvikler i Glimt, Elias Jøssang, følger med på BIL under Kippermocupen. Her sammen med BIL-leder Berit Aasberg og SU-medlem Bjørn Arve Bønå, som har presset seg mellom Iben, Cornelius og Aksel.

Skal nå samarbeide om klubb-,spiller- og trenerutvikling

KORTVERSJON

Bodø/Glimt har signert en viktig samarbeidsavtale med BIL fotball.

Avtalen omfatter klubbutvikling, spillerutvikling, trenerutvikling, hospiteringsordning, klubbdrift og kompensasjonsordning for spillere som blir Glimt-spillere.

Elias Jøssang, spillerutvikler i Bodø/Glimt, vil være tilstede i Brønnøysund for en trenersamling allerede i slutten av august.

Bodø/Glimt vil dele sin spillerutviklingsmodell for aldersgruppen 7-13 år med BILs trenere.

Avtalen gir BIL fotballs trenere muligheter for studieturer og trenersamlinger i Bodø, samt mulighet for spillere å hospitere til Glimt for å delta i ulike tiltak.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har signert denne avtalen. Dette er en viktig samarbeidsavtale som vil legge et grunnlag for hva vi skal profesjonalisere i vår klubbutvikling. Bodø/Glimt har virkelig vist hva de har fått til de siste årene, og dette inspirerer oss, sier BIL fotball-leder Berit Aasberg.

Berit Aasberg er for tiden i Mosjøen for å følge med på BILs lag under årets kippermocup.

Der har hun også møtt Elias Jøssang, som er spillerutvikler i Bodø/Glimt – klubben som for en drøy måned siden tok kontakt med BIL med ønske om å innlede en samarbeidsavtale.

– Det gror godt i BIL fotball og det er stor stas at Bodø/Glimt ønsker å innlede et samarbeid med oss. Vi har fire lag på cup i helga, og Elias har fulgt noen av våre kamper, forteller Berit.

Hun fortsetter med å forklare noe av innholdet i avtalen med Glimt:

– Samarbeidsavtalen er knyttet opp mot spillerutvikling, trenerutvikling, hospiteringsording, klubbdrift og kompensasjonsordning for spillere fra oss som på sikt blir Glimt-spillere.

Kommer på besøk i August

Vaskeekte BIL-gutter: Isak Helstad Amundsen og Ulrik Saltnes spiller for Bodø/Glimt (Foto: Glimt)

– Allerede i slutten av august vil Elias Jøssang være på plass i Brønnøysund for ei samling med BIL fotball sine trenere, samt delta på noen økter hos oss, sier Berit.

Hun forteller videre at Bodø/Glimt, som over flere år har utviklet en modell for spillergruppen 7-13 år, vil gi BILs trenere innblikk i denne modellen.

– Videre ønsker de å besøke juniorgruppa, samt toppidrett fotball ved Brønnøysund Videregående Skole i perioden etter sesongslutt, forteller hun.

Studieturer og spillerhospitering

– Avtalen gir også BIL fotball sine trenere muligheter for studieturer og trenersamlinger i Bodø, i tillegg vil spillere som Glimt ønsker å bli bedre kjent med få mulighet til å hospitere inn dit på ulike tiltak, avslutter Berit med, før hun haster avgårde til neste BIL-kamp på Kippermoen.