Referat styremøte 29. august 2016

Last ned


Vedlegg
[ilink url=”https://bilfotball.no/wp-content/uploads/2016/09/traktorgruppe_september_2016.pdf” style=”download”]Traktorgruppe[/ilink]
[ilink url=”https://bilfotball.no/wp-content/uploads/2016/09/overgangsplan_bil_fotball.pdf” style=”download”]Overgangsplan[/ilink]