Referat styremøte 23. april 2013

Styremøte 23. april 2013

Saksliste

 1. Forberedelse møte Hovedlaget
 2. Konstituering av styret
 3. Torghattmessen 2013
 4. Status anlegg
 5. Utlegg og bruk av Torghatten Arena
 6. Fastsettelse av treningsavgift
 7. Kort status økonomi
 8. Eventuelt

 

1. Forberedelse møte Hovedlaget

Bjørn Arve Bønå skal orientere omkring politiattest. Fotball må ta i bruk dette.

Ole Stian skal gå igjennom mva kompensasjon drift. Bil Fotball har enda ikke mottatt sin del, og man ønsker at dette blir utbetalt fra Hovedlaget så snart som mulig.

Ronny skal orientere omkring medlemsregistrering. Arne Robert og Roy Arve følger opp. Alle lag i klubben må melde inn nye spillere.

Diskusjon omkring regnskapsføring. Utfordring med dagens praksis. Det skal diskuteres om det skal ansettes noen i Hovedlaget som skal utføre denne jobben. Eventuelt kan man sette bort hele regnskapet. Det ønskes en forbedring når det kommer til føring av regnskapet. Viktig å få frem de utfordringene som BIL Fotball hadde ifm med da vi brukte dette.

Diskusjon omkring «Hvordan skal vi drive idrettsvirksomhet?»

 

2. Konstituering av styret

 • Leder: Ole Inge Jenssen
 • Nestleder: Renate Mathisen
 • Kasserer: Knut Vongraven
 • Styremedlem: Roy Arve Pedersen, Gunvald Mathisen, Trine Blix og Jacob Horn

3. Torghattmessen

 • Flyttes fra uke 34 til uke 29
 • Messefesten kuttes
 • Skal rendyrke: tivoli, moteshow, lørdagsprogram med barnekarneval og triatlon, samt større fokus på å få utstillere på stand
 • Det er mottatt god tilbakemelding fra AMFI, Handelsstanden og samarbeidspartnere

4. Status anlegg

Klubbhus: utleid til høsten 2014

Torghatten Arena: venter fortsatt på godkjenning, ventes i slutten av mai/begynnelsen av juni. Så langt fungerer hallen meget bra. Gjenstår litt arbeid med å få tettet rundt dører, inngangsparti og der det leker i taket.

Kunstgress: Starter arbeidet med å renovere dekket på kunstgressbanen. Kostnadene er estimert til ca 2 mill kr.

Finansieres slik:

 • Forskudd tippemidler kommunen 1.500.000,-
 • SNN: 250.000,-
 • Tjalg: 200.000,-
 • Fam. Amundsen: 20.000,-
 • Mangler: 30.000,-

Det er liten risiko knyttet til renoveringen. PAD på kunstgressbanen er testet meget god, men umulig å sjekke 100% før man tar av dekket.

Klubben trenger 2 stk nye 11-er mål. Dette må bestilles eventuelt få sponset. Gunvald og Knut koordinerer eventuell sponsing og kjøp.

Samtidig må vi ta en oppsummering av hva vi trenger av utstyr.

Det vil komme besøk  fra UniSport som vil sjekke status ol på anlegg.

4. Utlegg og bruk av Torghatten Arena

Knut kommer med en kort oppsummering som kommer inn i referat

Fastsettelse av treningsavgift

 • A-lag: 2 500 kr
 • Junior: 1 500 kr
 • Damer: 500 kr
 • Guttelag/Jentelag: 1 000 kr
 • Smågutter/småjenter: 750 kr
 • Lillegutter/Lillejenter: 500 kr
 • C-lag: 1 000 kr

5. Kort økonomistatus

 • Driftsmessig er det ikke mange inntekter i mars, april og mai
 • Har ikke mottatt mva refusjon fra Hovedlaget
 • Fremover vil det komme inn treningsavgifter
 • En del sponsorer har betalingsfrist 1. mai
 • Likviditet er ok når dette komme rinn

Neste styremøte tirsdag 30. april kl. 1900 på kontorlokalene til Torstein