Referat styremøte 14. mai 2012

Styremøte den 14. mai 2012

Saksliste

 1. Billettsalg hjemmekamper
 2. Status sponsorer 2012
 3. Arrangement tekniske saker (oppgave fordeling, turnuslister med mer)
 4. Status drakter/reklame
 5. Eventuelt

1. Billettsalg

 • Fortsetter som tidligere. A-lag kr 50, 30 kr honnør, gratis under 16 år.
 • Vi har fått en slakteriavtale og vil selge lodd, man får ett lodd på billetten og så er det kr. 20 pr lodd utover billetten.

2. Sponsorer

 • Det er jobbet hardt av økonomigruppen og de har fått underskrevet mange sponsoravtaler. Til sammen er det samlet inn fra hovedsponsor, samarbeidspartnere, ungdomssponsorer, på lag med og sponsor for damelaget i overkant av 300 000 kr.
 • I tillegg er det bedrifter som bidrar med diverse utstyr.
 • Oppsummert er dette meget bra fra lokal miljøet, styret tar også til etterretning at man til neste sesong starter arbeidet tidligere.

3. Arrangement tekniske saker

 • Gruppen har møte i morgen.
 • Kioskdrift er i orden, listesystem for alle poster som skal dekkes, sendes ut til de som er ansvarlige for hver kamp.
 • 28 juni-1 juli er det TINE fotballskole. Roy Arve tar kontakt med Bodø Glimt. Vi må i tillegg starte rekrutteringen av instruktører.  Lunch handles på Rema 1000 ifl sponsoravtale. Samtidig at vi under arrangementet passer på at reklamen for TINE fotballskole kommer opp på alle arenaer. I tillegg må man ha egne folk som hjelper til med å servere lunch, dette skal ikke instruktørene gjøre.

4. Status reklame/drakter

 • Reklame: ingen ny status
 • Drakter: Damelaget har fått nye drakter, samtidig må det sjekkes ut at junior har komplett draktsett med riktig sponsor.

Forslag: hver spiller kjøper utstyrspakke selv, men det sendes en andel av kostnaden til fotballgruppen som dekker draktkostnaden, altså drakt, shorts og strømper, ca kr. 450. Pakken forhandles mellom spiller og MX Sport, utstyret prøves der som tidligere praktisert i ungdomsavdelingen. Dette skal praktiseres fra og med neste sesong.

5. Eventuelt

Lillejenter og lillegutter skal delta på Kippermoen Cup, klubben dekker reise, påmelding og 300 kr i matkort. Dette på grunn av at klubben ikke ellers har noen utgifter på disse lagene.

Smågutter/Gutter skal til Sverige, Østersund på turnering. Ønsker å gjøre noe inntektsbringende arbeid. All inntekt skal inn til klubben og ikke hvert enkelt lag, men hvis de utfører dugnad skal dette igjennom styret først og fotballgruppen kan da dekke noe av kostnadene. Knut tar kontakt med Arne Robert for avklaring på kostnader totalt, kostnad reise og avgift og egenandel.

BIL har fått egen nettside: www.bilfotball.no  Viktig at denne siden oppdateres jevnlig og da har trenere/styret et ansvar for å formidle informasjonen av det som skjer i klubben til info gruppen, slik at dette blir lagt ut på nettsiden.