Protokoll Årsmøte 2021

Årsmøtet ble avholdt på klubbhuset tirsdag 22. mars 2022.

Se vedlagt protokoll/møtereferat med kommentarer.

Se også kommentar til korreksjon i regnskapet, og korrigert regnskap som er behandlet og godkjent av regnskapsfører og BIL hovedlaget.

DOKUMENTER

Se/last ned referatet (*.pdf)