Sportslig utvalg

Arne Robert Hartvigsen

Arne Robert Hartvigsen

Leder

Arne Robert er i tillegg nestleder i styret, FIKS-ansvarlig og kontaktperson for alle våre lag.

Jan Solbakk

Jan Solbakk

Styremedlem
Kurt Viktor Blomseth

Kurt Viktor Blomseth

Styremedlem
Alexander Johnsen

Alexander Johnsen

Styremedlem