Møtereferat 12. januar 2016

Fra styremøte Fotballgruppen 12.1.16

I. Fotballgruppen ønsker å produsere kampprogram til våre a-lagskamper kommende sesong.

  • Stein Erik Berntzen arbeider videre med dette.

II. Sportslig utvalg jobber med sesongforberedelse.

  • Trenerkabal
  • Spillerstall a-lag
  • Reiseopplegg (maksimal utnyttelse av BIL-bussen aldersbestemte lag, reiseopplegg a-laget)

III. Hovedlaget har inngått ny utstyrsavtale  med NIKE. Fotballgruppens kontaktperson for innkjøp i styret er Gunvald Mathisen.

IV. Vedtak søknad reisetilskudd J19

« Dagens økonomiske situasjon med prioritering av anlegg/utstyr vanskeliggjør styres positive medvirkning. Viser til Sportslig utvalgs uttalelse. Formålet er bra og klubbstyret vil følge opp slike tiltak, etter SUs anbefalinger i aktivitet som er prioritert i klubbens Sportsplan «

V. Årsmøte for Fotballgruppen er planlagt avholdt  onsdag 17. februar då

  • Alle trenere/oppmenn må levere inn årsmeldingsrapporter for de enkelte lag  innen 1.februar.