Inspirerende forum med Glimt

Petter og Elias sammen med BILs fotballeder Berit Aasberg

Nesten tretti engasjerte trenere fra ulike trinn i BIL-systemet deltok da Elias Jøssang Kerchaoui og Petter Mentzoni fra Glimt-akademiet kom for å holde treningsøkt og foredrag onsdag ettermiddag.

DEMONSTRASJONSØKT

Første del fant sted inne i Torghatten Arena. Her guidet Elias og Petter en gruppe engasjerte 9- og 10-åringer gjennom en 75 minutters treningsøkt. Målet var å illustrere en temabasert økt i praksis.

Elias og Petter kjører oppvarmingsøvelse med fokus på ballkontroll

Fokus for denne økten var overtallsspill i angrep. Denne ga både trenere og spillere innblikk i viktige momenter for å takle ulike situasjoner som oppstår i slike spillsituasjoner.

For eksempel hvordan spille på seg press for å skape gode rom for andreangriper.

Petter Mentzoni samlet sin gruppe for en debrief etter økta

INNBLIKK I GLIMT-METODIKKEN

Etter økten samlet deltakerne seg i auditoriet til BVGS, hvor Glimt-representantene tok scenen og leverte et foredrag om Glimts treningsmetodikk. Her fikk BIL-trenerne innsikt i hvordan klubben tenker og jobber under «den gule tråden» og hvordan disse prinsippene kan tilpasses ulike alderstrinn og ferdighetsnivåer.

Det følges nøye med når Elias Jøssang Kerchaoui snakker

Våre trenere fikk forhåpentligvis noen verdifulle tips som bærer frukter i utviklingen av våre unge fotballspillende gutter og jenter, både i form av treningsinnhold, men ikke minst også til å skape et godt miljø.

Som et ledd i samarbeidsavtalen får også BIL jevnlig tilsendt materiale på ulike eksempler til treningsøkter innenfor ukestemaene i Glimts treningssyklus, noe som allerede er tatt i bruk på flere av BILs lag.

Petter Mentzoni forklarer utviklingstrappen i Glimt

Vi takker Bodø/Glimt for besøket, og ser allerede frem til neste gang vi får de på besøk!!


© 2023 BIL fotball. Tillatelse til å bruke sitater og bilder fra denne artikkelen gis under forutsetning av at korrekt kreditering gis til bilfotball.no