Alkohol og idrett

BIL fotball støtter kampanjen til avogtil.no – utarbeidet sammen med Norges Idrettsforbund – om alkoholvett i idretten.

Nesten én av ti barn kommer fra hjem hvor minst en av foreldrene sliter med alkohol. Man vet sjeldent hvem disse barna er.  Derfor er det ekstra viktig at idretten er et trygt sted å være. For mange er idretten fristedet, pusterommet, der er det trygt og der blir en sett.

Av-og-til samarbeider med Norges Idrettsforbund og ti andre særforbund. Sammen jobber de for å informere klubber, trenere, ledere, foreldre og utøvere at alkohol og idrett ikke hører sammen.

RETNINGSLINJER FOR ALKOHOL I BIL FOTBALL

BIL fotball og våre medlemmer skal ha tydelige holdninger til alkohol. BIL er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol.

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte. Vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

ALLE I KLUBBEN SKAL FØLGE RETNINGSLINJENE FOR ALKOHOL:

  • Ingen, verken tillitsvalgt, representant, medlem, engasjert leder, foreldre eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar. Her er det nulltoleranse.
  • Ansvarlige for reise i regi klubben skal ikke innta alkohol. Dette gjelder alle, også foreldre som har et ansvar for deltakerne som er med. I forkant av cuper, treningsleir og lignende skal retningslinjene for bruk av alkohol gjennomgås. Det skal tas opp med de involverte hva som er akseptabelt og ikke hos oss.
  • Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i samvær med barn og unge.
  • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

SANKSJONER VED BRUDD

Person som bryter reglementet bortvises øyeblikkelig fra arrangementet. Hjemreise må gjennomføres snarest. Alle brudd skal rapporteres til, og behandles av hovedstyret. Hovedlaget bestemmer hvilken straff personen får i følge våre vedtekter, lover, regler og verdier. Kriminelle handlinger skal politianmeldes, selv om saken behandles videre av hovedstyret. 

Ikke-medlemmer kan ikke straffes etter idrettens lover og regelverk.

Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol utenfor idretten. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter.

BILs retningslinjer er i henhold til retningslinjer utarbeidet av Norges Idrettsforbund. Av-og-til er samarbeidspartnere med Norges Idretts- og fotballforbund.