Dommerkurs i mars

Dommeraspirantene fra 2019

Det blir arrangert dommerkurs 14.- og 15. mars på klubbhuset til BIL.