BIL kunstgress åpnes igjen

BILs kuntsgressbane har – som de fleste baner i Norge – vært stengt grunnet Covid19-utbruddet.

Nå åpnes den igjen forutsatt at de som benytter seg av den følger «koronavettreglene» (se bildet under).

Det er veldig viktig at alle følger disse reglene. Dersom vi oppdager brudd på disse vil vi bli nødt til å stenge den igjen.