Klubbhåndboka lansert

BIL fotball har nå ferdigstilt klubbhåndbok og ny sportsplan

KLUBBHÅNDBOKA

Klubbhåndboka skal være et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb.

Den er retningsgivende for alt arbeid som skjer i klubben, og skal svare på de viktigste spørsmålene man skulle lure på.

Både klubbhåndboka og sportsplanen er «levende» dokumenter som kan – og vil – bli revidert fortløpende.

HÅNDBOKA ER DELT INN I SEKS SEKSJONER

ARTI’ I BIL

Forteller om vår visjon, verdier og mål.

ORGANISASJON

Viser våre retningslinjer og de ulike rollebeskrivelse som skjer med det administrative i klubben.

AKTIVITET

Samme som organisasjon, men med det som har med ren sport å gjøre.

KAMPDAG

Rutiner i forbindelse med kampvert og kioskansvarlige når vi har hjemmekamper.

MEDLEM

Gir svar på medlemskap, forsikringer, skader, avgifter og utstyr.

UØNSKEDE HENDELSER

Våre varslingsrutiner i forbindelse med hendelser av alvorlig art, eksempelvis seksuell trakkasering.

Her finner du klubbhåndboka

NY SPORTSPLAN

Sportsplanen har nå fått et kraftig ansiktsløft og skal være til hjelp for våre trenere i klubben i forbindelse med trenings- og kampgjennomføring.

Den inneholder også våre retningslinjer i forbindelse med aktivitet på og rundt feltet, eksempelvis spørsmål om hospitering, spilletid, gjennomføring av foreldremøter og mye mer.

I tillegg har vi fått en flunkende ny skoleringsplan tilpasset de forskjellige aldersgruppene.

Her finner man forslag til økstruktur, spillemodell, læringsmomenter og øvelsesbank.

Her finner du sportsplanen