Årsmøte idrettslaget

Årsmøte Brønnøysund IL hovedlaget

Dato: Torsdag 23. mars
Tid: 20:00 – 21:30
Sted: Brønnøysund klubbhus

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende (post@bilidrett.no) innen 3. mars kl. 18.00.

Merk: Dette er hovedlaget, ikke fotballgruppens årsmøte.