2022 TINE FOTBALLSKOLE

Fotballskolen er fortsatt i planleggingsfasen, men det forventes en avklaring i løpet uke 21.