Sportslig innhold

For å skape en rød tråd gjennom arbeidet som gjøres i BIL fotball, forplikter alle trenerene seg til å gjøre seg kjent med sportsplanen og skoleringsplanen tilpasset alderstrinnet man er trener i.

Det er bare å ta kontakt med sportslig utvalg (SU) dersom man lurer på noe.

Dette blir bra!


Sportsplan

Skoleringsplan
5-6 år
7-8 år
9-10 år
11-12 år
13-14 år
15-16 år
17+ år

Spillemodell
7-er
9-er
11-er

Rollebeskrivelser
7-er
9-er
11-er