Styret

Kjell Rune Stavang

Kjell Rune Stavang

Leder
Arne Robert Hartvigsen

Arne Robert Hartvigsen

Nestleder
Audhild Bang Rande

Audhild Bang Rande

Styremedlem
Bjørnar Monsen

Bjørnar Monsen

Styremedlem
Beir Aasberg

Beir Aasberg

Styremedlem
Kari-Anne Helstad-Amundsen

Kari-Anne Helstad-Amundsen

Styremedlem
Ole Bjørn Nilsen

Ole Bjørn Nilsen

Økonomiansvarlig