Organisasjon

Organisasjonsnummer982 605 172
Navn/FirmaBrønnøysund IL Fotball
Stiftet1. september 1917
PostadressePostboks 507, 8901 Brønnøysund
E-postpost@bilfotball.no
Kontonummer4509 20 20413

Roller

Leder
Kjell Rune Stavang
Tlf: 930 00 503
E-post: kjella@bilfotball.no

Sportslig Leder
Arne Robert Hartvigsen
Tlf: 481 41 236
E-post: arne@bilfotball.no

Dommerkontakt
Jan Solbakk
Tlf: 908 36 418
E-post: jan.solbakk62@gmail.com

FIKS-ansvarlig
Arne Robert Hartvigsen
Tlf: 481 41 236
E-post: arne@bilfotball.no

Kvalitetsklubb-ansvarlig
Roy Arve Pedersen
Tlf: 900 26 609
E-post: roy.arve.pedersen@gmail.com

Materialforvalter
Arne Robert Hartvigsen
Tlf: 481 41 236
E-post: arne@bilfotball.no

Banemester
Tommy Vonheim

«Pensjonistgruppe»
Kalle Laumann
Tlf: 905 77 745

Web- og IT-ansvarlig

E-post: