Administrasjonsroller

LEDER
Leif Morten Slotvik
Tlf: 951 90 604
E-post: leif.slotvik@gmail.com

SPORTSLIG LEDER
Arne Robert Hartvigsen
Tlf: 481 41 236
E-post: arne@bilfotball.no

DOMMERKONTAKT
Jan Solbakk
Tlf: 908 36 418
E-post: jan.solbakk62@gmail.com

FIKS-ANSVARLIG
Arne Robert Hartvigsen
Tlf: 481 41 236
E-post: arne@bilfotball.no

MATERIALFORVALTER
Arne Robert Hartvigsen
Tlf: 481 41 236
E-post: arne@bilfotball.no

BANEMESTER
Tommy Vonheim

WEBANSVARLIG
Alexander Johnsen
E-post: alexander@bilfotball.no