Offisiell kommunikasjon: Torghatten Arena

Vi avventer eksakt tidspunkt for når leverandøren kan få inn ekspertise for plasthallen (Poletti fra Italia) og aggregatene (Nolting fra Tyskland).

Poletti antyder at de kan være her fra uke 48.

Det mest optimistiske tidspunktet for å få opp Torghatten Arena igjen vil være i utgangen av måneden.

Vi kan si mer når vi har fått eksakt ankomstdato fra begge aktørene.

 

Ole Inge Jenssen
Leder BIL fotball