Nettsiden oppdateres ikke

BILfotball.no vil ikke lenger oppdateres før en eventuelt ny nettansvarlig er på plass.

Innhold som allerede ligger ute vil være tilgjengelig frem til utgangen av 2020 før det fjernes.