Isfjerningen av Torghatten Arena intensiveres

Torstein Moe og Sigbjørn Gladsø fra hallutvalget.

Torstein Moe og Sigbjørn Gladsø fra hallutvalget.

Med en uke til seriestart har BIL gått til mer drastiske verk for å få bukt med isen på sørsiden av hallen.

Da mildværet foreløpig lar vente på seg, har BIL nå sett seg nødt til å gjøre tiltak. Seriestart for flere av lagene er allerede neste helg, og fra og med da vil fotballen rulle uavbrutt frem til sommeren.

Å avlyse ikke et alternativ.

Søndag kveld ble det gjort et forsøk på å isolere de forskjellige stedene på sørenden av banen som fortsatt er dekket av is, for så å sette på varme.

Dessverre fikk en ikke fraktet ut dieselutslippet fra hallen, og dette prosjektet måtte derfor skrapes.

Ragnvald Paulsen og Knut A. Vongraven i passiar.

Ragnvald Paulsen og Knut A. Vongraven i passiar.

Istedet har en nå gått til skrittet å leie inn en entrepenør som skal legge på gulvvarmere, slik at både is og tele vil gå bort.

Dette prosjektet kommer igang på onsdag.

Da ser det ut at alle kamper skal kunne organiseres likevel.

I tillegg vil man – så snart snøen forsvinner – begynne arbeidet med å legge et flunkende nytt kunstgress på gamle KG. Dette arbeidet er ventet å ta to uker fra oppstart.