Foreldrevettregler

Se her alle foreldre! til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler.foreldrevettregler

Det være seg som deltaker, som tillitsvalgt eller som foreldre/foresatte.
Denne frivillige innsatsen utgjør selve fundamentet norsk fotball bygger på og er avhengig av. Stor deltakelse fra foresatte, foreldre og besteforeldre vil i framtida være avgjørende for å kunne gi barn og unge et godt fotballtilbud.

Foreldrevettregler

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna.

Her er noen huskeregler :

  1. Møt fram til kamp og trening, – barna ønsker det.
  2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen, – ikke bare din datter eller sønn.
  3. Oppmuntre i medgang og motgang, – ikke gi kritikk.
  4. Respekter lagleders bruk av spillerne, – ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen.
  5. Se på dommeren som en veileder, – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
  6. Stimuler og oppfordre ditt barn til å delta, – ikke press det.
  7. Spør om kampen var morsom og spennende, – ikke bare om resultatet.
  8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr, – ikke overdriv.
  9. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør, – ta initiativ til årlig  foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner.
  10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball, – ikke du.