BIL har fått midlertidig brukstillatelse

Brønnøy Kommune har gitt midlertidig brukstillatelse av Torghatten Arena.

Sigbjørn Gladsø (Foto: BA-nett).

Sigbjørn Gladsø (Foto: BA-nett).

(BA-nett): I et brev til byggesaksavdelingen hos Brønnøy kommune har Bygg Tech AS som ansvarlig søker på vegne av Brønnøysund idrettslag søkt om tillatelse til begrenset og tidsbegrenset bruk av hallen. I brevet, som er datert 9. mars, skriver sivilingeniør Sigbjørn Gladsø at Bygg Tech søker på vegne av BIL om at hallen nå kan tas i bruk under visse premisser.

Mandag ettermiddag fullførte Gunvald Eilertsen (leder plan/utvikling) og Bjørn Morten Johansen (byggesaksbehandler) sitt svar. I svarbrevet gir de tidsavgrenset brukstillatelse fram til 1. juni på følgende betingelser:

  • Persontallet settes til maks 100
  • Barneidrett kan kun bedrives med voksne ansvarspersoner til stede
  • Nødlys- og brannalarmanlegg skal være montert og i satt i drift
  • Slokkeutstyr skal være på plass
  • Hallen skal kun brukes ved vindstyrker lavere enn 22 m/s
  • Det skal utarbeides instruks for aktuelle bruksforutsetninger som gjøres kjent for samtlige ansvarspersoner.

Kommunen skriver også at de forventer at det “holdes trykk” i saken, slik at en kommer til en avklaring på endelig produktgodkjenningen for hallen.