Årsmøte idrettslaget

Brønnøysund Idrettslag avholder årsmøte torsdag klokken 19:00 på klubbhuset.

Idrettslagets nettside melder at det blant annet skal orienteres om planene for ny flerbrukshall og deles ut priser. Matservering med pizza og kaker rundt midtveis. Det er ventet å være slutt cirka klokken 21:00.


[box type=”info”]SAKSLISTE

 1. Velkommen
 2. Konstituering
  1. Godkjenning av dagsorden og innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive årsmøteprotokoll
 3. Årsmelding
 4. Regnskap 2016
 5. Budjett 2017
 6. Presentasjon av nye planer for flerbrukshall; Torghatten Arena
 7. Matpause: pizza og brus, kaffe og kaker
 8. Presentasjon av ny undergruppe i idrettslaget; styrkeløft
 9. 100-årsjubileum: planer for markering av dagen
 10. Nytt på anleggsfronten siste år
 11. Valg
  1. Styremedlemmer
  2. Revisorer
  3. Representant for BIR
  4. Valgkomité
 12. Utmerkelser
  1. Idrettsstipend
  2. Hederstegn
  3. Innsatspokal
  4. Æresmedlem
 13. Eventuelt[/box]